En av Oslos nye bomstasjoner, fra Vogts gate. Foto: NTN Scanpix.

Trafikken falt i august, men inntektene i bomringen økte

Tallene fra bomringen i Oslo og Akershus i august viste en trafikknedgang på 2,7 prosent, mens inntektene økte.

Det totale antallet passeringer i alle bomringene økte fra rundt 9,8 millioner i august 2018 til om lag 32,9 millioner i august i år.

Og mens antallet bompasseringer falt med 2,7 prosent økte inntektene med 3,5 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor.

Inntektene fra bommene ble 335 millioner kroner, noe som er en økning på 12 millioner sammenlignet med august i fjor. I juli var økningen på 18 millioner kroner.

Tallene er hentet fra bomstasjoner som er sammenlignbare før og etter endringen 1. juni.

Oslo fikk 54 nye bomstasjoner i juni, og nå er det totalt 83 i og rundt byen. Usikkerheten rundt bompengeinntektene er store, og i vår ble forventede bompengeinntekter for 2019 kraftig nedjustert, skriver Motor.

FA/NTB


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også