Nytt forslag om fjerning av bompenger

IKKE MER: Transportøkonomisk institutt har fremlagt en rapport med forslag om å fjerne bompenger. Det skal bli dyrere å kjøre bil i byen, og billigere på landsbygda. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

En rapport fra TØI foreslår å stryke bompenger og avgifter. KNA er bekymret for at det kan øke bilistenes kostnader.

Det er forskeren Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt (TØI) som står bak det nye forslaget om veiprising, hvor dagens metoder foreslås byttet ut med en angivelig mer rettferdig metode.

Bompenger skal vekk. Rapporten beskriver veiprising som at alle skal ha en elektronisk brikke i bilen som registrerer hvor du kjører.

I regnskapet skal også faktorer som bilens type medregnes. Det skal eksempelvis resultere i at en betaler mer i byen enn på landsbygda, hvor det tas til grunn at belastningen også angivelig er større for bymiljøet. I kostnadene skal fergepriser og bilavgifter også være inkludert.

– Må forberede seg på å dekke kostnader

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) er kjent for å kjempe mot større kostnader for bilistene. De mener forslaget kan bli problematisk.

Det er allerede dyrt nok å eie og kjøre bil i Norge
Thomas A. Groot, KNA

«Vi mener at forslaget er et godt innspill i det pågående arbeidet med norske bilavgifter og støtter tanken om et system som i større grad knytter seg til bruken av kjøretøyet fremfor engangsavgift/kjøpsavgift. Samt at bilistene nok må forberede seg på å dekke kostnader bilismen påfører samfunnet, for eksempel de reelle ulykkes-, vei- og miljøkostnadene», skriver kommunikasjonsrådgiver Thomas A. Groot i KNA i en e-post til Finansavisen.

ØNSKER LAVERE BILKOSTNADER: Kommunikasjonsrådgiver Thomas A. Groot i KNA. Foto: KNA

Bekymret for inntjeningen

Selv om klubben synes forslaget er godt, viser Groot til en bekymring rundt at veiprisingen kan gi store utfordringer.

«KNA kjemper for at de samlede kostnadene til bilhold reduseres, og ser dermed med bekymring på det betydelige inntjeningspotensialet et nytt innkrevingssystem kan få hvis ikke dette forvaltes på en god måte. Det er allerede dyrt nok å eie og kjøre bil i Norge», skriver han videre.

I TØIs rapport er det lagt stor vekt på at det nye forslaget skal være mer rettferdig enn dagens løsning.

«Men det krever at et slikt system implementeres på en hensiktsmessig måte, altså at det ikke kommer doble avgifter som kamufleres i et uoversiktlig veiprisingssystem og at riktig prising av de eksterne kostnadene skjer. Det vil derfor være avgjørende hvilke avgifter som inkluderes i veiprisingssystemet og hvordan disse prises og differensieres, avhengig av veiens geografiske plassering, tiden på døgnet og type bil», mener Groot.

Avventer konklusjonen

TØI mener veiprising har potensial til å bli både mer rettferdig, effektivt og presist enn dagens system, men:

«Spørsmålet om løsningen faktisk blir bedre avhenger av hvilke avgifter som eventuelt inkluderes og hvordan disse differensieres og prises. KNA vil med andre ikke ord vurdere løsningen som bedre før vi ser at den faktisk fører til lavere og mer rettferdige bilholdskostnader for norske bilbrukere», skriver Groot.


Les også