Grieg styreleder i Norled

Elisabeth Grieg blir ny styreleder i ferge- og hurtigbåtrederiet Norled fra 1. januar neste år.

INN I STYRET: Elisabeth Grieg trer inn som styreleder i ferge- og hurtigbåtrederiet Norled. Foto: Eivind Yggeseth
Transport

På forsommeren i år solgte Det Stavangerske Dampskibsselskab ferge- og hurtigbåtrederiet Norled til to investeringsfond. Nå gjør de nye eierne, det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management, endringer i styret. 

Elisabeth Grieg, Grieg Gruppens styreleder, overtar som styreleder i Norled. 

– Jeg vurderer Norled som et meget sentralt maritimt selskap med sterke skipsfartstradisjoner og dyktige medarbeidere som både har, og fortsatt ønsker, å lykkes i arbeidet med å drive frem klimaløsninger til havs, sier Elisabeth Grieg i en pressemelding.

Selskapet, som har røtter tilbake til 1855, har totalt cirka 80 fartøyer og om lag 1.200 medarbeidere.

Sikter mot nullutslipp

Grieg er hentet inn for å styrke selskapets strategiske ledelse i en fase med sterk vekst og betydelig satsing på ny miljøteknologi.

– Vi er svært glade for at Elisabeth Grieg har takket ja til å bli styreleder. Hennes solide nasjonale og internasjonale lederkompetanse med en tydelig stemme innenfor det grønne skiftet i maritim næring vil være viktig for Norled i den satsningsfasen som selskapet står i nå, sier konstituert styreleder i Norled, Torborg Chetkovich.

– De løsningene som Norled går i front med og skaper innen ferger og hurtigbåter må vi utnytte. Vår felles ambisjon er å sette fart på arbeidet med omstilling til nullutslipp i maritim sektor både nasjonalt og globalt, kommenterer Grieg.

Torborg Chetkovich er partner i CapMan Infra, og har vært konstituert styreleder siden eierskiftet tidligere i år.

Det var DSD som selv tok initiativ til salgsprosessen og gikk i markedet og ba om bud på Norled.

En rekke styreverv

I tillegg til Griegs mange styreverv i Grieg gruppen, sitter hun i en rekke eksterne styrer som blant annet London Business School, SOS Barnebyer Norge og REV Ocean AS. Elisabeth Grieg har også vært president i Norges Rederiforbund.