Forbrukertilliten øker

Men Opinions indeks er fortsatt på minussiden.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) steg fra minus 5,0 poeng i oktober til minus 3,7 poeng i november, viser dagens rapport fra Opinion.

Dette er 0,7 poeng lavere enn for ett år siden. 

Fjerde kvartal ligger an til å bli kvartalet med den laveste CCI, og som i fjor ser CCI ut til å bli svakere i andre enn i første halvår.

I oktober falt tre av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen markant, deriblant troen på landets økonomi om 12 måneder. 

– I november er det denne indikatoren som øker mest, og er tilbake på samme nivå som i september. Med denne økningen ligger den noe under gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i år. Troen på norsk økonomi er svakere i andre enn i første halvår, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion i en kommentar.

– Signaler om trangere tider

Rapporten viser at det gjennom 2019 er flere som har oppgitt at de tror landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder.

– Dette er et funn som henger sammen med uroen i internasjonal økonomi, det være seg handelskonflikter, konsekvenser av Brexit, men også signaler om trangere tider for norsk økonomi som følge av utsikter til økte utgifter og reduserte inntekter, sier Høidahl.

– Selv om det går godt i norsk økonomi, at flere kommer i jobb og sysselsettingsandelen stiger, synes norske forbrukere å ta til seg signalene om kutt i vekstanslaget for 2020 og et trangere budsjett for 2021, og dermed være nøkterne i sin tro på norsk økonomi, fortsetter Høidahl.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.