Har kjøpt nye busser for over 2 mrd. kroner

I løpet av et drøyt år har Tide Buss investert vel 2 milliarder kroner i 900 nye busser. De seneste fem årene har selskapet tjent 154 millioner kroner før skatt.

VOKSER KRAFTIG: Tide Buss-sjef Roger Harkestad leder et selskap med rundt 5.000 ansatte og 2.200 busser i trafikk i Norge og Danmark. Foto: Eivind Senneset
Transport

Netto økning av bussparken er rundt 400, noe som skyldes at Tide har vunnet flere nye anbudsrunder, blant annet i Troms, Trondheim og Esbjerg.

– Vi er nok en næring som må klare seg med relativt lav lønnsomhet. Dette må sees i sammenheng med at vi har en kundeportefølje bestående av offentlige motparter med svært lav kredittrisiko og forholdsvis lange kontrakter, sier Tide-sjef Roger Harkestad til Finansavisen om de økonomiske resultatene.

Han er imidlertid ikke fornøyd med en driftsmargin på knappe 2 prosent, som den endte på i 2018, og sier målet er at lønnsomheten må bli en del bedre enn den har vært historisk og er i bransjen pr. i dag.

– Må bli mer bærekraftig

Fjorårsresultatet er ennå ikke klart, men basert på tallene pr. tredje kvartal ser det ifølge Harkestad ut til at driftsresultatet vil havne rundt det samme som i 2018; 43,7 millioner kroner.

– Det er før engangsposter, som vi må gjøre en vurdering av i forbindelse med fastsettelse av årsregnskapet. Målet er helt klart at lønnsomheten i selskapet må bli mer bærekraftig, sier han.

I femårsperioden 2014–2018 satt Tide Buss igjen med et akkumulert resultat før skatt på 154 millioner kroner etter totale driftsinntekter på nesten 9,8 milliarder kroner.

Konsernsjef Ingvald Løyning i Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD), som eier Tide, har tidligere sagt at «i vår bransje bør nok resultatmarginen før skatt ligge på 5 prosent».

Hvis dette målet gjelder for Tide, må busselskapets overskudd øke med vel 100 millioner kroner.

«Vi skal ta vår skjerv. Leverer man 5 prosent i bussbransjen, er man blant de beste i europeisk sammenheng. Vi har ambisjoner om det over tid, men første fase blir å komme seg over 3 prosent», sa Harkestad for et års tid siden.

EN AV 50: Med i leveransen fra MAN er 50 busser av denne typen, 12 meter lange busser med lave gulv beregnet på trafikk i byen. Foto: Tide Buss

Sterk vekst

Tide-sjefen ser svært positivt på den sterke satsingen på kollektivtrafikken som det legges opp til fra politikernes side:

– Vi opplever at det er bred politisk enighet om å legge forholdene til rette for kollektivtrafikk. Denne satsingen er jo også en del av løsningen på klimautfordringene som vi står overfor, sier Harkestad.

Busskjempen, som har sitt hovedkontor i Bergen, har en samlet bussflåte på cirka 2.200 enheter i Norge og Danmark. Bare i løpet av et drøyt år er det inngått avtaler om kjøp av 895 nye busser for tilsammen cirka 2,1 milliarder kroner.

Omsetningen nærmer seg 4 milliarder kroner i 2020 basert på de kontraktene selskapet nå sitter med.

Den seneste meldingen om busskjøp kom fredag denne uken, da det ble kjent at Tide Buss kjøper 125 MAN-busser for å betjene det kommende anbudet i Bergen Nord. Investeringen på 400 millioner kroner finansieres ved en leasingkontrakt gjennom DNB.

Bruker biogass

– Vi har kjøpt en pakke som foruten bussene inkluderer vedlikehold og som sikrer oss dette materiellet for en periode på inntil 12 år, som kan bli kontraktsperioden dersom opsjonen på to års forlengelse benyttes, sier Harkestad.

De klimavennlige bussene, som er opptil 18 meter lange, skal settes inn i anbudet Tide skal starte opp i rutepakke Bergen Nord i oktober. Samtlige vil gå på biogass.

– Med disse nye bussene vil vi få et betydelig kvalitetsløft i vår busspark ved at de har det nyeste innen teknologi, sikkerhet og komfort, sier Harkestad.

Rutepakke Bergen Nord omfatter alle busslinjer i Åsane, Arna og Osterøy, inkludert stamlinjene 3, 4 og 5. Det er det fylkeskommunale kollektivselskapet Skyss som er oppdragsgiver for anbudskontrakten, mens Tide Buss er operatør.

Skyss har definert at 86 prosent av bussdriften skal bli utført med biogass som drivstoff, mens resten skal gå på biodiesel.

Tide Buss

  • Er et av landets største busselskaper. Har hovedkontor i Bergen.
  • Opererer rutebusser i en rekke fylker, samt flere ekspress- og flybussruter og turbussutleie.
  • Har også rutebussvirksomhet i Danmark, hvor det er landets fjerde største busselskap.
  • Selskapet har cirka 5.000 ansatte og opererer rundt 2.200 busser.
  • Er heleid av DSD (Det Stavangerske Dampskibsselskab).