Blar opp 10 mill. i rettet emisjon

Stavangerske kjøper seg inn i mobilitetsselskapet Imove, som prises til 60 millioner kroner etter en emisjon på 10 millioner.

SPENNENDE: – Med vårt eierskap i busselskapet Tide vil dette være en spennende og naturlig utvidelse av vår portefølje innenfor miljøvennlige transportløsninger, sier DSD-toppen Ingvald Løyning om aksjekjøpet i Imove. Foto: Tommy Ellingsen
Transport

– Aksjekjøpet i Imove er den første investeringen vi gjør i andre selskaper og sånn sett starten på en ny reise for oss, sier DSDs konsernsjef Ingvald Løyning til Finansavisen.

– DSD er en kapitalsterk eier som vi tror vil bidra til å bygge Imove til en kommersiell suksess, sier daglig leder Hans Kristian Aas i Imove.

Bergensbaserte Imove er et mobilitetsselskap der kunder kan abonnere på elbil helt uten bindingstid, bytte bil når de vil og få hyttebil når de skal gjøre noe hvor elbilen ikke dekker behovet.

Selskapet tilbyr også kundene elsparkesykler og andre mobilitetsløsninger.

Frydenbø størst

Det familieeide investeringsselskapet DSD i Stavanger går inn på eiersiden i Imove med 10 millioner kroner gjennom en rettet kapitalutvidelse som priser virksomheten til 60 millioner kroner. 

Emisjonen gir DSD en eierandel på 16,7 prosent, mens majoritetseieren Frydenbø Group, gjennom datterselskapet Frydenbø NXT, vannes ut fra 61,3 til 51,9 prosent av aksjene.

– Vi er svært glade for å få DSD inn på eiersiden. Det kommer inn med omfattende erfaring innen transport og logistikk som vil skape verdi for oss. DSD har også bevist at de kan skalere selskaper nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er en kapitalsterk eier som vi tror vil bidra til å bygge Imove til en kommersiell suksess, sier Aas.

Neste fase for Imove nå er videre vekst og geografisk ekspansjon. Aas opplyser at det tas sikte på å hente ytterligere 10-15 millioner kroner gjennom rettede emisjoner mot en eller to nye investorer til.

– Vi ser etter partnere som vil kunne tilføre verdi industrielt innen mobilitet og transport, innenfor salg og distribusjon eller på den finansielle siden, sier han.

MILJØPROFIL: Imove har en sterk miljøprofil gjennom økt elektrifisering, redusert behov for to biler, utslippsfrie elsparkesykler for korte strekninger, og bedre utnyttelse av biler gjennom økt deling. Foto: Imove

I oppbyggingsfase

Selskapet er i etableringsfasen, og regnskapet bærer preg av nødvendige investeringer, noe som betyr at fjoråret endte på minussiden etter en omsetning som havnet rett i overkant av 7 millioner kroner.

– 2019-regnskapet er ikke avsluttet ennå, men det blir et underskudd som følge av investeringer som gjøres, sier Aas.

Imove ble startet som et innovasjonsprosjekt mellom gründerselskapet New og Frydenbø Group for å møte endringene i bilbransjen. Frydenbø Group eier også Frydenbø Bil som er en stor bilforhandler.

DSD-konsernet har opp gjennom årene hatt eierskap i flere forskjellige transportselskaper. I dag eier DSD blant andre busselskapet Tide Buss og turismeselskapet Go Fjords.

I 2019 ble rederiet Norled solgt ut av porteføljen. Ifølge Løyning har Stavanger-selskapet i dag «betydelige finansielle muskler» til å investere i nye, fremtidsrettede og bærekraftige selskaper.

Yuhong Jin Hermansen er majoritetseier i DSD-konsernet gjennom Folke Hermansen AS.

«Naturlig utvidelse»

– Investeringen styrker vår satsning på bærekraftige mobilitetsløsninger. Med eierskapet vi allerede har i busselskapet Tide vil dette være en spennende og naturlig utvidelse av vår portefølje innenfor miljøvennlige transportløsninger, sier Løyning. 

– Imoves forretningsidé der flere mennesker gis tilgang til å forflytte seg på en rimelig, miljøvennlig og enkel måte mener vi har et betydelig vekstpotensial, sier DSD-sjefen.

Han viser til at stadig flere ønsker å leve mer bærekraftig og foretrekker å ha tilgang til tjenester gjennom å leie fremfor å eie:

– Og der ligger Imove langt fremme ved å tilby en innovativ digital og samfunnsnyttig løsning, sier Løyning, som nevner mobilitet, elektrifisering og miljøfokus som stikkord for fremtidige nye investeringer i DSDs regi.

Bergensselskapets tekniske plattform gjør at tjenestene også er mulig å tilby for andre med egen merkevare. Plattformen gjorde blant annet Toyota og Lexus i stand til å lansere sine første bilabonnement globalt.