Venstre-krav om mer statlige penger til ferjer

Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal mener staten må bla opp for omleggingen til elferjer. Også Vestland Venstre vil ha økt støtte.

MÅ BLA OPP: Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal mener staten må bruke mer penger på å elektrifisere fergene.  Foto: Erlend Kjernli

– Møre og Romsdal Venstre forventer at Stortingets pålegg om klima- og miljøvennlige ferjer nå følges opp med statlige bevilgninger, heter det i en uttalelse fra fylkesårsmøtet i helgen.

Fylkeslaget mener det er urovekkende at ekstrakostnaden med å følge opp Stortingets krav om null- og lavutslippsferjer «skal lempes over til næringsliv og befolkningen».

Også Vestland Venstre tok opp saken på sitt fylkesårsmøte.

– Vestland Venstre er bekymret for at om ikke staten bidrar mer for det grønne båtskiftet, vil det medføre så høye kostnader for mange at det i praksis er en nedgang i tjenestetilbudet, heter det i en uttalelse.

Fylkeslaget mener dette kan true bosetningen og lokalt næringsliv og vil jobbe for at ferjesektoren «får nødvendige driftsmidler».

Regjeringen har invitert kystfylkene til et møte 2. mars for å diskutere kravet om økt støtte.