Gode resultater i Torghatten

Transportkjempen Torghatten leverer fortsatt gode resultater og betaler utbytte. Men resultatsituasjonen for Widerøe er ennå ikke tilfredsstillede.

STYRER SKUTA: Økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll og konsernsjef Roger Granheim. Foto: Torghatten

– Vi er fornøyde med å ha levert et godt resultat også i 2019. Dette er viktig ettersom vi i løpet av en fireårsperiode investerer omtrent fem milliarder kroner knyttet til det grønne skiftet, sier konsernsjef Roger Granheim i transportkonsernet Torghatten til Finansavisen.

Konsernet, med hovedkontor i Brønnøysund, oppnådde driftsinntekter på 11,4 milliarder kroner i 2019, hvilket er en betydelig oppgang fra året før da inntektene beløp seg til 10,2 milliarder kroner.

Driftsresultatet endte på 826 millioner kroner, mot 684 millioner kroner i 2018. Resultatet pr. aksje i fjor ble 11 kroner, og det foreslås et utbytte på 3 kroner. SpareBank 1 Markets venter at fortjenesten pr. aksje skal stige til nesten 13 kroner i år.

–  Alle segmenter bidrar med positive resultater til totalen, hvor den gode driften i sjø- og busselskapene videreføres og det er forbedringer på flysiden sammenlignet med forrige år, sier Granheim.

Av den foreløpige årsrapporten fremgår det imidlertid at resultatsituasjonen for Widerøe ennå ikke er tilfredsstillende. Kombinasjonen av et vedvarende høyt avgiftsnivå på innenriks luftfart og en svak norsk krone preger resultatet for i fjor.

Flyvirksomheten leverte et driftsresultat på 106 millioner kroner i 2019, noe som tilsvarer en driftsmargin på 2,2 prosent. Resultatet før skatt ble 30,6 millioner, mens sjøtransportdelen av Torghatten til sammenligning bidro med 392 millioner kroner og bussvirksomheten med 127 millioner kroner.

Rutene som ble startet med de tre nye 114-seters miljøvennlige jetflyene fra Embraer viser en positiv utvikling. Selskapet har solgt noe av kapasiteten her til andre fly- og charterselskaper.

NYE EMBRAER-MASKINER: Widerøe har etablert nye ruter med jetflyene av typen Embraer. Foto: Anders Horntvedt

Elektrifiserer flåten

Torghattens hovedvirksomhet er transport av mennesker med ferger, hurtigbåter, busser og fly gjennom ulike datterselskaper, og konsernet har blant andre Widerøe under sine vinger.

Gruppen driver rundt 100 fartøyer, 1.570 busser og 44 fly, og jobber hardt for å kutte utslippene fra disse. Miljøvennlige transportmidler er blitt en viktig del av strategien.

I Widerøe ble det i 2019 igangsatt et prosjekt hvor målet er å starte elektrifiseringen av kortbaneflåten innen 2030, mens det i fergevirksomheten allerede elektrifiseres over en lav sko.

Syv elektriske ferger ble satt i drift i 2019, og medregnet fire under bygging, én som ble satt i drift i 2018 og fire som er ombygget til plugg-in hybrid er konsernet oppe i totalt 16 grønne ferger.

HYBRID: Fem nye ferger med gasselektrisk fremdrift er satt inn på sambandet Halhjem - Sandvikvåg. Illustrasjon: Multi Maritime

I den forbindelse ble det i desember inngått en avtale med Danske Bank om å konvertere fire av konsernets lån til såkalt grønn finansiering, noe som gir billigere finansiering.

«Vi er fornøyd med få bekreftet at vår satsing på elektriske ferger og en enda mer bærekraftig virksomhet verdsettes av banken. Dette er ett av mange steg i retning av en sterk grønn profilering av konsernet», sa økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll til Finansavisen da.

Biodrivstoff eller gass

Når det gjelder bussdriften er 35 busser elektriske og av de øvrige går rundt regnet hver tredje på biodrivstoff eller gass.

– Vi vil fortsatt jobbe kontinuerlig for å videreføre en god og sikker drift i alle segmentene, og må fortløpende forbedre oss for å være robuste nok til å møte fremtidens krav og forventninger, sier Granheim.

I regi av datterselskapet Bastø Fosen driver Torghatten Norges største fergesamband, tverrforbindelsen over Oslofjorden mellom Horten og Moss, med seks ferger.

I fjor var regulariteten her nær 100 prosent. Det investeres nå i en batteriferge med ladetårn i Horten, og Enova støtter dette prosjektet med 31 millioner kroner.

Torghatten er notert på OTC-listen der siste omsetning ble gjort til kurs 150 kroner. Det priser konsernet til vel 7,1 milliarder kroner. Siden slutten av 2015 har aksjen mer enn tredoblet seg.

Torghatten

(Mill. NOK)20192018
Driftsinntekter11.40110.209
Driftsresultat826684
Resultat før skatt686681
Resultat etter skatt542571