Full kollaps i flytrafikken

I løpet av to uker har flytrafikken blitt mer enn halvert ved flyplassene til Avinor.

STÅR PÅ BAKKEN: Med en nedgang på 60 prosent, er det stadig flere fly som blir satt på bakken. Foto: NTB Scanpix

Ikke overraskende faller antallet flypassasjerer kraftig. Men mens passasjertallene har ligget ganske jevnt i år sammenlignet med i fjor, har det de seneste to ukene falt dramatisk. 

I uke 10 var det 10 prosent færre som reiste fra en av Avinors flyplasser enn året før, i forrige uke (ikke 11) var nedgangen ytterligere forsterket og Avinor fikk en nedgang i antall passasjerer på hele 40 prosent. Noe som vil si at bare var litt over 600.000 passasjerer flyttet på seg via luften.

Det er først og fremt i slutten av uke 11 at flytrafikken har stoppet opp, etter at flere og flere land har innført restriksjoner på grunn av coronaviruset. På Oslo Lufthavn Gardermoen i uke 11 var det 20 prosent færre som fløy på mandagen, mens på søndagen var det hele 60 prosent færre passasjerer. Og akkurat den samme trenden fortsetter på Værnes, Sola og Flesland.