Frederik W. Mohn tar gevinst

Frederik Wilhelm Mohn selger seg ut av ferge- og hurtigbåtrederiet Fjord1 for 877 millioner kroner. Gevinsten er trolig rundt 200 millioner.

TAR GEVINST I FJORD1: Frederik Wilhelm Mohn og hans selskap Perestroika i Bergen selger alle sine aksjer i ferge- og hurtigbåtrederiet Fjord1 i Florø. Der han han vært medeier siden Per Sævik-familien inviterte eksterne aksjonærer inn i 2017 i forbindelse med nedsalget i forkant av at selskapet ble børsnotert. Foto: Iván Kverme
Transport

Aksjene overtas av Per Sævik-familiens selskaper Havilafjord Holding 2 og Havilafjord. Finansieringen av aksjekjøpet, som løfter Sæviks og den amerikanske partneren Vision Ridge Partners eierandel i Fjord1 til 88,81 prosent, er skaffet til veie via fond som forvaltes av Vision Ridge Partners.

Per Sævik i Havila Holding i Fosnavåg sier at det har vært en veldig grei dialog mellom partene i forkant av aksjekjøpet:

– Her er ingen ømme tær, alt har skjedd i vennlige former, sier Sævik.

MÅ TREKKE PUSTEN: - Nå har vi akkurat gjort et stort kjøp og får trekke pusten og se hva som blir veien videre. Det er naturlig å gjøre det for hver liten milliard man bruker, sier Per Sævik på spørsmål om neste skritt blir et oppkjøpstilbud til de øvrige aksjonærene i Fjord1. Foto: Siv-Elin Nærø

Fra 29 til 47,50 kroner

Mohns selskap Perestroika kjøpte de første aksjene i Fjord1 ved aksjenedsalget i forkant av at selskapet gikk på børs i 2017. Da betalte han 29 kroner pr. stykk for vel 7,75 millioner aksjer, en samlet investering på 225 millioner kroner.

I februar kjøpte han seg tungt opp og økte med åtte millioner aksjer til kurs 45 kroner. Dette kjøpet skjedde etter at Mohn i desember trakk seg fra Fjord1-styret med umiddelbar virkning. Han valgte å gå ut i kjølvannet av at Sævik overraskende hadde kjøpt seg opp fra vel 50 til over 70 prosent av aksjene.

I handelen med Sævik torsdag var kursen 47,50 kroner. Det er 6,50 kroner – eller 15,9 prosent – over sluttkursen på Fjord1-aksjen onsdag.

Nå har vi akkurat gjort et stort kjøp og får trekke pusten og se hva som blir veien videre. Det er naturlig å gjøre det for hver liten milliard man bruker.
Per Sævik

Neste skritt kan bli at Havila-selskapene og Vision Ridge Partners fremmer et tilbud om kjøp av resten av aksjene i Fjord1 og at selskapet tas av børs.

– Det er ikke tatt noen beslutning om det. Nå har vi akkurat gjort et stort kjøp og får trekke pusten og se hva som blir veien videre. Det er naturlig å gjøre det for hver liten milliard man bruker, sier Sævik.

Han vil ikke oppgi detaljer om fordelingen av eierskapet med amerikanerne, men sier at partene har en samarbeidsavtale og bygger videre på den.

Det lyktes ikke Finansavisen å få noen kommentar fra Mohn til aksjesalget i Fjord1 torsdag.

Leter etter skip til Kystruten

Sævik har tidligere indikert at det kan bli aktuelt at Havila Kystruten går sammen med Fjord1.

Gjennom Havila Kystruten har Sævik-familien bestilt fire nye kystruteskip i Tyrkia. Opprinnelig var to av dem kontrahert på et spansk verft, men der måtte kontrakten kanselleres og ordren ble overført til Tyrkia.

Havila Kystruten skal sette fire skip inn i trafikk i kystruten Bergen-Kirkenes fra kommende årsskifte.

Arbeidet for å finne erstatningstonnasje for de to siste fartøyene har pågått en god stund og departementet er presentert for skip som kan benyttes.

Coronasmitten gjør imidlertid at det også kan bli forsinkelser med ferdigstillingen av de to første skipene i Tyrkia.

– Verftet kjører med noe redusert bemanning og det er utfordrende å få levert innredning og annet utstyr til nybyggene. Men vi har litt tid på oss fra planlagt levering til skipene skal settes i drift, sier Sævik.

Rettssak om forskuddsbetaling?

Medregnet påløpte renter og effekten av valutakursutviklingen har Sævik krav på å få refundert kontantinnbetalinger på cirka en halv milliard kroner til det spanske verftet som opprinnelig hadde fått oppdraget med levering av to av de fire skipene.

Det er stilt bankgaranti for innbetalingen, men så langt er ingenting refundert.

– Vi må nok være realistiske og ta høyde for at denne saken kan havne i rettsapparatet, sier Sævik.

Kontrakten i Spania er underlagt britisk rett, og denne tvisten vil i tilfelle bli ført i London.

– Dere har tidligere nevnt at det kunne bli aktuelt å legge Havila Kystruten inn i Fjord1?

– Det er ennå ikke tatt noen beslutning om dette. Begge selskapene opererer innen reiselivssegmentet. Men vi må jo først og fremst få bygd og levert kystruteskipene, sier Sævik.