Ikke smittet av corona i første kvartal

Ferge- og ekspressbåtrederiet Norled seilte inn et overskudd i første kvartal. De negative effektene fra corona-pandemien ventes i andre og tredje kvartal.

ØKTE OVERSKUDDET: Norled ble ikke nevneverdig plaget av corona i første kvartal. FOTO: NORLED
Transport

Norled er et av de ledende ferge- og hurtigbåtrederiene i Norge med 1.000 ansatte, 59 ferger og 27 ekspressbåter.

I årets første kvartal fikk selskapet en omsetning på 509 millioner kroner. Det er litt ned sammenlignet med samme periode i fjor, noe som skyldes endret kontraktsportefølje. Norled avsluttet fem kontrakter og startet opp fire nye ved årsskiftet.

Selskapet satt igjen med et driftsresultat før nedskrivninger på 99 millioner og et resultat før skatt på 11 millioner kroner. Nedskrivningene var noe høyere dette kvartalet som følge ferdigstillelse av nybygg, og finanskostnadene økte som følge av høyere rentebærende gjeld i forbindelse med bygging av nye ferger.

Venter corona-effekt

Corona-utbruddet stengte ned store deler av Norge mot slutten av første kvartal.

På fergene ble blant annet catering-virksomheten stengt, men effekten av dette sees ikke i regnskapsbøkene ennå.

«Tallene for første kvartal 2020 er ikke betydelig påvirket av covid-19-pandemien. Effektene vil bli tydeligere i andre og tredje kvartal, særlig i ekspressbåt-segmentet relatert til turistrutene og charter-aktivitet», skriver Norled-styret i kvartalsrapporten.

Norled eies av det nordiske infrastrukturfondet CapMan, som kjøpte ferge- og hurtigbåtrederiet fra Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) for et år siden.

Norled

(Mill. kr)1.kv/201.kv/19
Driftsinntekter509531
Driftsresultat4215
Resultat før skatt112
Resultat etter skatt81
norled
ferge
transport
Nyheter
Transport
Børs