Får reaksjoner på Fjord1-forslag

Fjord1 vil endre en låneavtale slik at obligasjonseierne får mindre igjen dersom selskapet tas av børs av sin største eier. – Veldig for fordelaktig Sævik, sier en obligasjonseier.

FORBEREDER MULIG AVNOTERING: Sammen med et fond, kontrollerer Per Sævik nesten 90 prosent av Fjord1-aksjene. Intensjonen er å ta fergerederiet av børs. Foto: Eivind Yggeseth
Transport

– Vi er skeptiske til forslaget som er lagt frem. Selskapet gir lite tilbake for det vi mener er signifikante endringer i låneavtalen, sier fondsforvalter Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning i Stavanger.

Mandag kalte Fjord1 inn til et obligasjonseiermøte for å få vedtatt endringer i låneavtalen med obligasjonseierne.

I et av punktene i avtalen har obligasjonseierne i utgangspunktet en mulighet til å få tilbakebetalt 101 prosent av pålydende av selskapets obligasjonslån, som har en ramme på 1,5 milliarder kroner, dersom selskapet skulle bli tatt av børs. Nå foreslår Fjord1 å endre dette til at obligasjonseierne fortsatt skal kunne få 101 prosent, men ikke dersom det er Per Sævik-familiens holdingselskap Havila Holding eller dets datterselskaper som kjøper selskapet av børs. Da skal obligasjonseierne få 100 prosent, i tillegg til en fee på en halv prosent.

Det liker Hagerup i Heimdal Forvaltning dårlig. Forvaltningsselskapet er en av de mindre obligasjonseierne i Fjord1 med rundt 17 millioner kroner av lånet.

REAGERER: Fondsforvalter Erik Hagerup i Heimdal Fondsforvaltning. Foto: Heimdal Fondene

– Dette blir veldig fordelaktig for Sævik. I teorien ønsker største eier å kunne ta selskapet av børs uten at vi som obligasjonseiere skal ha mulighet til å få tilbakebetalt 101 prosent av pålydende. At Fjord1 er børsnotert er ett av sikkerhetsnettene vi har med hensyn på selskapets tilgang på egenkapital og transparens i markedet, sier Hagerup.

– Her prøver Sævik å beholde finansieringen i to og et halv år til uten at han må refinansiere. Tar han dette av børs nå må han refinansiere 1,5 milliarder kroner.

Eier nesten 90 prosent

Sammen med fondet Vision Ridge Partners har Sævik-familiens selskap Havilafjord kjøpt seg opp i Fjord1 de seneste månedene og kontrollerer nå rundt 88,8 prosent av aksjene.

Sammen ønsker de å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og turistselskap, og har åpnet for å konsolidere med Sævik-eide Havila Kystruten.

I innkallingen til obligasjonseiermøtet skriver Fjord1 at det er en mulighet for at selskapet kan bli tatt av børs, noe selskapet også har indikert tidligere.

«Dersom det blir gjort ytterligere aksjekjøp kan dette lede til en avnotering av Fjord1 fra Oslo Børs,» står det i mandagens innkalling.

Tror ikke på støtte

Hagerup tror uansett selskapet vil møte motstand når det nå prøver å endre låneavtalen, og han ønsker ikke å se det forsvinne fra børsen.

– Det kan se ut som dette forslaget er skrudd sammen av Sævik og hans rådgivere og at de ikke har drøftet det med de største obligasjonseierne. Det er veldig fordelaktig Sævik slik jeg leser det, sier fondsforvalteren.

– Vi ønsker at selskapet forblir notert, og jeg tror ikke forslaget går gjennom slik det ligger nå.

– Har forsøkt å kompensere

Styreleder i Fjord1 og medeier i Sævik-familiens holdingselskap, Vegard Sævik, mener de har lagt frem et balansert forslag til endringer i låneavtalen med obligasjonseierne.

HAR FORSØKT Å KOMPENSERE: Vegard Sævik, som sammen med familien kontrollerer Fjord1. Foto: FJORD1

– I forslaget er det  forsøkt kompensert for frafall av rettigheter. Det er derfor vi har har brukt rådgivere på dette, sier han.

Havila Holding har brukt Fearnley Securities som sin finansielle rådgiver, mens Fjord1 har brukt DNB Markets og Nordea Bank.

– Hvorfor foreslår dere denne endringen?

– Det er som vi har sagt tidligere; vi ønsket noen avklaringer med selskapets eksisterende långivere før vi byr på resten av aksjene, sier Sævik.

– Kommer dere nå med et bud på resten av selskapet?

– Vi har tidligere sagt at vi har som intensjon om å komme med et bud på resten av aksjene. Intensjonen er den samme nå, sier Sævik.

fjord1
per sævik
vegard sævik
havila holding
havilafjord
Nyheter
Transport
Børs