Fjord1 kommer kreditorene i møte

Fjord1 ville endre låneavtalen med obligasjonseierne. Nå har selskapet snudd.

SÆVIK-FAMILIEN EIER 89 PROSENT: Styreleder Vegard Sævik (t.v) var med å ta fergerederiet  på Fjord1 børs, men kan også bli med å ta det av igjen. Foto: Eivind Yggeseth
Transport

I forrige uke kalte Fjord1 inn til et obligasjonseiermøte for å få vedtatt endringer i låneavtalen med obligasjonseierne.

Det var ikke alle obligasjonseierne enige i, og nå har Fjord1 snudd og fjernet én av de foreslåtte endringene. Fjord1 opplyser i en børsmelding at dette er «basert på tilbakemeldinger fra investorene», og innkaller til et nytt obligasjonseiermøte 30. juni.

– Dette forslaget stiller jeg meg positiv til, sier fondsforvalter Erik Hagerup i Heimdalfondene i Stavanger om det reviderte forslaget fra selskapet.

Får betalt ved privatisering

I et av punktene i avtalen mellom Fjord1 og obligasjonseierne har sistnevnte i utgangspunktet en mulighet til å få tilbakebetalt 101 prosent av pålydende av selskapets obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner dersom selskapet skulle bli tatt av børs.

Fjord1 foreslo å endre dette til at det ikke skulle gjelde dersom det var Per Sævik-familiens holdingselskap Havila Holding eller dets datterselskaper som kjøpte selskapet av børs. Da skulle obligasjonseierne få 100 prosent, i tillegg til en «fee» på en halv prosent.

– Selskapet gir lite tilbake for det vi mener er signifikante endringer i låneavtalen, sa fondsforvalter Hagerup til Finansavisen da.

Styreleder i Fjord1 og medeier i Sævik-familiens holdingselskap, Vegard Sævik, mente at de hadde lagt frem et balansert forslag, men har altså nå fjernet den foreslåtte endringen, og punktet blir som det opprinnelig var.

Egenkapitalkravet endres

Det gjøres imidlertid en annen endring i forhold til det første forslaget.

Kravet om egenkapital på 22,5 prosent skal gjelde til juni 2021, i stedet for juni 2020. Etter dette vil det være krav om en egenkapitalgrad på 25 prosent.

Sammen med fondet Vision Ridge Partners kontrollerer Sævik-familien nesten 89 prosent av Fjord1- aksjene. Familien har tidligere indikert at Fjord1 kan bli tatt av børs.

fjord1
heimdal
obligasjonseiermøte
obligasjonseiere
Nyheter
Transport
Børs