Lovende pilotprosjekt fra Voi: – Jeg håper Oslos politikere studerer resultatene godt

I juni lanserte Voi et pilotprosjekt i Oslo, i et forsøk på å løse parkeringsutfordringer. Her er resultatene. 

PILOTPROSJEKT: Transportøkonomisk institutt offentliggjorde fredag resultater fra Vois pilotprosjekt i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten
Transport

Finansavisen omtalte i juni et pilotprosjekt for test av pakeringsstativer for elsparkesykler i Oslo. Prosjektet var et samarbeid mellom Voi, Transportøkonomisk Institutt og Bydel St. Hanshaugen.

Utplasseringen av stativer var blant annet et svar på kritikk fra Norges Blindeforbund, som har krevd tiltak rundt elsparkesykler. Det har lenge vært et problem at flere blinde og svaksynte har blitt påkjørt av sparkesyklene. 

– For å bidra til å løse parkeringskaoset i Oslo plasserer Voi ut flere stativer for elsparkesykler, skrev selskapet i en pressemelding i forkant av prosjektet. 

Viser lovende resultater

Fredag offentliggjorde Transportøkonomisk institutt (TØI) resultater fra prosjektet på sine hjemmesider.

Utplassering av parkeringsstativ for elsparkesykler viser at flere parkerer der stativet står, ifølge TØI. Resultatene visr også at effekten avtar omtrent 50-60 meter fra stativet.

– Foreløpige resultater fra forsøket i bydel St. Hanshaugen i Oslo denne sommeren viser at parkeringen av VOI-sparkesykler blir mer konsentrert rundt stativet og oppsamlingen av sparkesykler flytter seg til der stativet står, forklarer prosjektleder Katrine Karlsen i TØI.

Samtidig er det en grense for hvor langt brukerne vil gå for å parkere i stativ, og avstanden mellom parkeringsplasser vil derfor ha betydning, skriver TØI. 

- Vi ser tegn på at parkeringsstativ bør plasseres ganske tett for at de skal få ønsket effekt, sier Katrine Karlsen. 

Prosjektet er pågående og mer data samles inn i løpet av høsten. Det skal blant annet måles effekten av belønningssoner rundt stativene. Studien vil bli publisert en TØI-rapport på senhøsten, heter det. 

Håper politikere studerer resultatene

Christina Moe Gjerde, daglig leder i Voi Norge, har tidligere uttalt at norske politikere jobber for tregt når det gjelder transport og mikromobilitet, og sammenligner med andre europeiske storbyer. 

– Det foregår en revolusjon i måten vi transporterer oss selv i bymiljøer. Vi ser at politisk ledelse i andre europeiske byer, som for eksempel Paris og Marseille, tar grep på en helt annen måte enn norske politikere. I Norge er det for lite areal til parkering, for få sykkelveier og for mye plass dedikert til bilene, sa Moe Gjerde i pressemeldingen i forkant av prosjektet.

Moe Gjerde gjentar sin oppfordring til norske politikere i etterkant av pilotprosjektet. 

– Jeg håper Oslos politikere studerer resultatene godt. Pilotprosjektet viser at dedikerte arealer for parkering av elsparkesykler fungerer, så lenge det gjøres på en riktig måte. Blant annet er det viktig er at tettheten av stativene er stor, slik at de er lett tilgjengelig.

voi
elsparkesykkel
el-sparkesykler
Nyheter
Transport
Børs