Vekst, men også kraftig knekk for Sævik-rederi

Fergene går, men turismen svikter.

PRESENTERER: Adm.direktør Dagfinn Neteland i Fjord1. Foto: Eivind Yggeseth
Transport

Oppstart av nye kontrakter fra 1. januar 2020 sikret vekst i topplinjen for Fjord1 i andre kvartal, men rentekostnader tilknyttet investeringene i flåten sørger for kraftig fall i resultatet.

Rentekostnadene tynger regnskapet med 57,9 millioner kroner i kvartalet, mot 32,6 millioner i samme periode i fjor. Oppgangen henger altså sammen med økningen i nettogjeld.

Kontraktstrukturene har ifølge rederiet dempet de økonomiske følgene av redusert passasjer- og kjøretøytrafikk i ferge- og passasjerbåtsegmentene i forbindelse med coronapandemien, men på den annen side har resultatene i catering- og turismesegmentet fått en kraftig knekk.

Segmentoverskuddet fra turisme gikk fra pluss 10,5 millioner i andre kvartal i fjor til minus 15,1 millioner kroner i samme periode i år.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

Fjord1

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter751,2688,6
Driftsresultat114,0117,3
Resultat før skatt45,2124,0
Resultat etter skatt35,3103,5

Fjord1

Norges største selskap innen drift av ferger og hurtigbåter. 

Har hovedkontor i Flørø. Adm. dir. er Dagfinn Neteland. 

Fikk nåværende selskapsform etter største aksjonær er Sævik-familien gjennom selskapet Havila Holding.

fjord1
fjord
ferge
turisme
coronakrisen
Nyheter
Transport
Børs