Bom stopp for turistsegmentet

Fergevirksomheten løftet omsetningen i Fjord1 i andre kvartal, men turisme og catering fikk seg en knekk.

TILFREDS: – Alt i alt – med de rammebetingelsene vi har hatt – er vi fornøyde med andre kvartal, sier Fjord1-sjef Dagfinn Neteland Foto: Eivind Yggeseth
Transport

Fergerederiet Fjord1 har store vyer for sin satsing på turisme sammen med Vy, men i andre kvartal kunne vyene legges bort.

– For turistsatsningen er det bom stopp, sier adm. direktør Dagfinn Neteland.

Coronapandemien bidro til at de utenlandske turistene måtte holde seg borte fra Norge, og det førte til at Fjord1s reiselivssegment tapte penger i kvartalet.

– Vi har snudd oss mot det norske markedet, men det har vært utfordrende. Det kompenserer ikke for bortfallet av de utenlandske turistene, sier Neteland.

Mens turismesegmentet ventes å være krevende en stund til, fortsetter den felles satsingen med Vy.

– Vi har sagt at reiseliv er viktig, men produktet må tilpasses markedet. Vi vet ikke hvordan Covid-19 vil påvirke oss den nærmeste tiden, sier Fjord1-sjefen

Vekst for fergene

Da er det en trøst at det går bedre for fergevirksomheten, som er det desidert største segmentet i konsernet.

Med oppstart av nye kontrakter, økte fergevirksomheten alene omsetningen med 14 prosent sammenlignet med andre kvartal 2019. Bedringen merkes også inn i tredje kvartal.

– Vi har hatt en fin trafikkutvikling i juli. Nordmenn har reist på ferie i Norge, sier direktøren.

Totalt for Fjord1-konsernet steg inntektene med 9 prosent til 751 millioner kroner fra andre kvartal i fjor, mens utviklingen var flat i forhold til første kvartal.

Lavere drivstoffpriser bidro samtidig til å dra kostnadene ned, og konsernet satt igjen med en EBITDA-margin på 33 prosent. Det er 27 prosent høyere enn i første kvartal.

– Noe som er svært gledelig i andre kvartal er at marginene er på vei oppover igjen, sier Neteland.

Resultatene ligger imidlertid langt bak tilsvarende kvartal i fjor, og skyldes i hovedsak økte renteutgifter som følge av økt gjeldsbelastning i forbindelse med bygging av nye ferger.

Samtidig slo Corona-pandemien inn i salget på fergene. Omsetningen av sveler og annen mat og drikke falt kraftig som følge av nedstenging av kioskene, og totalt hadde Fjord1s catering-virksomhet en nedgang i omsetningen på 65 prosent, der selskapet så seg nødt til å permittere folk.

25 nye ferger

De seneste tre årene har Fjord1 hatt et enormt byggeprogram på 25 nye elektriske ferger og infrastruktur på kaiene. I tillegg har selskapet bygget om fem ferger.

Corona-pandemien og utfordringer på Havyard-verftet har ført til noen forsinkelser, men de siste fergene er levert i august og infrastrukturen skal være ferdig i løpet av andre halvår.

FRA DIESEL TIL ELEKTRISITET: Fra nyttår vil Fjord1 ha 30 elektriske ferger i drift. Foto:NTB scanpix

De store investeringene gjør at gjeldsbelastningen øker, og ved utgangen av kvartalet hadde rederiet en netto rentebærende gjeld på 5,8 milliarder kroner.

– Nå flater investeringene ut og går ned igjen, og det er som planlagt, sier Neteland.

Venter vekst i år

Med en kontraktsportefølje for fergene på 24,4 milliarder kroner frem til 2033 er Neteland optimistisk for de kommende årene.

I inneværende år venter han at driftsinntektene øker med 10–15 i år sammenlignet med fjoråret, da inntektene landet på 2,72 milliarder kroner. Samtidig ventes en «gradvis bedring» av EBITDA-marginen.

– Vi ser lyst på livet i Fjord1. Det som skjer på fergesiden er positivt. Vi har en god kontraktsportefølje og vi ser at resultatene bedres, sier Fjord1-sjefen, som også peiler seg inn på nye kontrakter.

– Det skjer ikke så mye her, men det skjer ting utenfor Norge.

Fjord1

(Mill. kr)

2.kv/20

2.kv/19

Driftsinntekter

751,2

688,6

Driftsresultat

114,0

117,3

Resultat før skatt

45,2

124,0

Resultat etter skatt

35,3

103,5

Fjord1

  • Norges største fergeselskap med rundt 80 ferger, i tillegg til noen passasjerbåter og innleie av hurtigbåter.
  • Drifter flere av de største fergeforbindelsene i Norge. Frakter årlig 10 millioner kjøretøyer og 19 millioner passasjerer.
  • Har gjennomført et massivt byggeprogram på til sammen 25 nye el-ferger i perioden 2017-2020.
  • Har en finansiell eierpost i Widerøe Flyveselskap på 34 prosent.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 4,2 milliarder kroner. Per Sævik kontrollerer nesten 90 prosent av Fjord1 sammen med fondet Vision Ridge Partners.
fjord1
turisme
ferge
dagfinn neteland
Nyheter
Transport