Selger diesel til nesten 20 kroner literen: – Prisen vår er for høy

Full veibruksavgift for fossilfri diesel fører til skyhøye pumpepriser hos Eco-1. Adm. direktør Geir Ingeborgrud skjønner at kundene tanker andre steder.

DYRE DRÅPER: Den CO2-nøytrale dieselen til Eco-1 har priset seg ut av markedet. Det innrømmer til og med selskapet selv. Foto: Gard Setsaas
Transport

ASKER: Fra Eco-1s fem stasjoner på Østlandet har dieselbileiere mulighet til å fylle det selskapet kaller fornybar diesel – en avansert biodiesel som kan fremstilles av fettstoffer fra planteoljer, fiskeslo og slakteavfall.

Med ordet «fornybar» er det ikke snakk om at eksosen kan fanges og brukes om igjen, men at dieselen er helt fossilfri og dermed har et langt lavere CO2-avtrykk enn vanlig diesel. I tillegg har den en rekke andre positive egenskaper (se faktaboks).

2G Polar

  • Annengenerasjons biodiesel, laget av slakteavfall, fiskeslo og planteoljer.
  • Oppfyller den strengere dieselstandarden EN 15940. Kan brukes i alle dieseldrevne biler.
  • Ifølge produsenten Eco-1 er produktet CO2-nøytralt. Forbrenningen etterlater 33 prosent mindre partikler/sot, 9 prosent mindre NOx, 24 prosent mindre CO og 30 prosent færre hydrokarboner.
  • Svært mange brukere melder om lavere forbruk, at bilen blir lettere å starte i kaldt vær, at motoren trekker bedre og at sjenerende lukt fra eksosen er redusert.
  • Selges fra automatanlegg i Asker, Kløfta, Lierskogen, Tofte og Vikersund.

Men siden 1. juli har det vært skrint med etterspørsel fra privatbilister etter «2G Polar», som dieselen markedsføres som. Da ble det nemlig innført full veibruksavgift på 4,50 kroner inkludert moms per liter også for biodiesel. 

Ettersom 2G Polar er langt dyrere å fremstille enn ordinær diesel, har pumpeprisen nå klatret opp til 19,84 kroner per liter.

Vil beholde stasjonene

– Kundene vi har hatt ved disse stasjonene er enten entusiaster på bakgrunn av egenskapene produktet har – blant annet er Land Rover-klubben faste kunder fordi de opplever mer kraft – eller de som vil kjøre fossilfritt, sier adm. direktør Geir Ingeborgrud i Eco-1 Bioenergi.

FÅ KUNDER: Eco-1s automatanlegg ved Holmensenteret i Asker. Foto: Gard Setsaas

– Vi har hatt en pris som vi prøver å holde mest mulig stabil, og jeg vet noen har satt pris på det. Nå opplever mange at den er for høy. Nei, stryk det. Jeg vet at de nå synes den er for høy.

Da Finansavisen tilbragte ti minutter ved Eco-1s automatanlegg på Holmen i Asker en formiddag, var det ingen aktivitet. Planen om å åpne flere stasjoner for privatbilister er nå skrinlagt.

Eco-1 Bioenergi

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter810,3381,3
Driftsresultat12,512,9
Resultat før skatt7,712,3
Årsresultat6,09,9
  • Selger såkalt fornybar diesel og biofyringsolje basert på planter og matavfall.
  • Eies av Green Cube Innovation, med Jon Erik Brøndmo og Geir Ingeborgrud som de to største aksjonærene. 

– Er det grunnlag for å opprettholde driften av stasjonene?

– Ja, det er det. Vi vil vise at dette er et godt miljøtiltak for de 1,2 millioner dieselbilene som er i Norge nå. Vi kan fylle på med elbiler, men subsidiene der har gitt 400.000 tonn i CO2-kutt, mens biodrivstoff har gitt mer enn 1,5 millioner tonn, sier Ingeborgrud.

Palmetrøbbel

Så er det selvsagt en forklaring på at veibruksavgiften kom også for biodrivstoff. Det betente temaet er palmeolje.

LUKRATIV OLJE: Malaysia og Indonesia er fortsatt grønne, men på bakken er regnskogen byttet ut med enorme palmeplantasjer. Rundt 90 prosent av verdens palmeoljeeksport stammer herfra, ifølge Regnskogfondet. Foto: Dreamstime

Produksjon av palmeolje beslaglegger store jordbruksarealer og er en viktig årsak til at regnskog hugges ned, men har vært en vanlig bestanddel i biodrivstoff. Avgiftsfritak ble innført for å øke salget av fossilfritt drivstoff, men så gikk det opp for politikerne at rundt halvparten av biodrivstoffet som ble solgt i Norge stammet fra palmeolje. Dermed ble det slått retrett.

Fersk olje bør brukes til mat, og vi jobber oss vekk fra palmeolje
Geir Ingeborgrud, Eco-1 Bioenergi

– Hva inneholder deres diesel?

– Enkelt forklart er det snakk om et fettstoff som gjøres om til et hydrokarbon. Dette fettstoffet kan ha opprinnelse i planteoljer, slakteavfall og fisk, sier Ingeborgrud.

– Så kan sertifisert palmeolje brukes i denne miksen. Det er et midlertidig råstoff, som gjør det mulig å fase ut fossil olje raskt. Men fersk olje bør brukes til mat, og vi jobber oss vekk fra palmeolje.

– Men hvor mye palmeolje er det brukt for å lage dieselen?

– Vår andel har beveget seg under 40 prosent, sier Ingeborgrud, som presiserer at det bare brukes bærekraftsertifisert palmeolje i produksjonen.

– Palmeolje gir oppmerksomhet da palmer også dyrkes i sårbare områder, men den typen importeres ikke til Norge. Innen biodrivstoffsektoren benyttes ikke dårlig palmeolje, hevder Ingeborgrud.

Regnskogfondet mener likevel at disse bærekraftskriteriene ikke hindrer avskoging, ved at økt etterspørsel etter den «gode» palmeoljen vil presse opp prisene og derigjennom trigge økt produksjon av den dårlige.

Satser i Sverige

Eco-1 selger også biofyringsolje. I tillegg til et betydelig salg av 2G Polar til busselskaper, tungtransport og fergerederier, bidro det til en omsetning på 810,3 millioner kroner i fjor – kraftig opp fra året før. Resultatet ble derimot redusert.

STOR KUNDE: Ruters dieselbusser går på 2G Polar. Foto: Dreamstime

– Vi etablerte oss i Sverige, der markedet er to og en halv gang så stort. Der er det også en annen drivstoffpolitikk og ikke avgift på fornybar diesel, sier Ingeborgrud.

Pandemien har ført til redusert aktivitet i år.

– Når Ruter og Skyss halverer sin ruteproduksjon, halverer vi også våre leveranser. Effekten av veibruksavgiften gjør også at mange vurderer å gå tilbake til fossil diesel, advarer han.

Blant annet skal kollektivselskapet Brakar i Drammen ha gjort dette.