Mer gods ble fraktet med båt og tog

Transporten av gods innenlands falt 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Transport i lufta og på veien gikk ned, men det var en økning til sjøs og med jernbane.

Publisert 16. sep. 2020 kl. 09.28
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 85 ord
ØKNING: Mer gods ble fraktet på bane.  Foto: Are Haram

Ifølge Statistisk sentralbyrå har godtransporten med tog målt i tonn økt med nesten 90 prosent fra 2010 til 2019. I samme periode har transporten med båt mellom norske havner økt med 30 prosent.

I alt ble det fraktet 338 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2019 - når transporten av olje og gass fra den norske sokkelen til fastlandet holdes utenfor. Fortsatt er det lastebiler som står for den største delen av godstransporten mellom steder i Norge, men tendensen er en nedgang i dette området.

(©NTB)