Blodrødt for Vy etter reisesvikt

Pandemien satte en skikkelig støkk i Vy, som tapte nærmere en halv milliard kroner i årets første åtte måneder.

BRÅSTANS: For Vy i årets 2. tertial.  Foto: Berit Roald
Transport

Driftsresultatet for Vygruppen for årets åtte første måneder kom inn på minus 492 millioner norske kroner. Tilsvarende resultat i samme periode i fjor var 709 millioner kroner, melder Vy i en pressemelding fredag.

– Coronapandemien har rammet Vys virksomhet og resultat hardt. De nasjonale smitteverntiltakene har redusert antall reiser med våre tog og ekspressbusser med henholdsvis 52 og 39 prosent fra mai til og med august, sier konsernsjef Gro Bakstad.

Gro Bakstad, konsernsjef i Vy. Foto: Mads Kristiansen

Vy påpeker at det har iverksatt flere tiltak for å opprettholde driften, men at det fremdeles er behov for statlig støtte. 

– I tillegg til å effektivisere driften, reforhandle avtaler og tilpasse tilbudet der det er mulig, opplever vi fremdeles at støtte- og kompensasjonsordninger fra myndighetene er nødvendig for å opprettholde et trygt og godt buss- og togtilbud, utdyper Bakstad.

Også Vys reiselivssatsing er hardt rammet og det har vært 83 prosent nedgang i reiser med Flåmsbana og avbestillinger og stans i fremtidige bestillinger for Fjord Tours Group.

Vys godsvirksomhet er i mindre grad enn resten av konsernet påvirket av corona-situasjonen.  De siste månedene har det vært voksende etterspørsel etter transport av dagligvarer og pakker, mens tømmertransport, biltransport og transport av flydrivstoff er redusert.

vy
Nyheter
Transport
Børs