Mye av bunnlinjen vasket bort

DFDS overrasket i fraktsegmentet i tredje kvartal, men bunnlinjen var som ventet markant lavere enn i fjor.

SVAKT KVARTAL: DFDS leverte som ventet et skuffende tredjekvartalsresultat. Foto: Dreamstime
Transport

DFDS Seaways' tredjekvartalsresultat er sterkt preget av pandemien. Driftsinntektene falt til 3,6 milliarder danske kroner, mot 4,5 milliarder på samme tid i fjor.

Verre er det imidlertid med driftsresultatet, som falt med over 54 prosent til 326 millioner danske kroner. Tilsvarende tall for fjoråret var 716 millioner. 

Bunnlinjen ble redusert til nesten en tredjedel, fra 629 millioner danske kroner i 2019 til 238 millioner i år.

Selskapet rapporterer et fall i antallet passasjerer på hele 70 prosent, noe som får store konsekvenser for overskuddet.

Trafikken er kraftig redusert blant annet i linjen Oslo-Frederikshavn-København, som nå bare betjenes med en ferge, mot normalt to. Dermed er det ikke lenger daglige seilinger i begge retninger.

DFDS fokuserer i kvartalspresentasjonen på at fraktinntjeningen steg sammenlignet med fjoråret. Fergeselskapet økte EBITDA med 87 millioner danske kroner i dette segmentet takket være økte marginer og tilpasninger som følge av pandemien.

Volumet var det samme som i fjor, men selskapet har klart å presse ut mer penger av driften og venter at utviklingen vil fortsette på samme nivå i fjerde kvartal.

Fraktvolumet er ventet å falle med mindre enn 5 prosent for helåret 2020. Tidligere var estimatet mindre enn 10 prosent. 

DFDS

(Mill. DKK)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter3.5984.472
Driftsresultat326716
Resultat før skatt262645
Resultat etter skatt238629
dfds
3. kvartal
Nyheter
Transport
Børs