Holder stø kurs – øker marginene

Rederiet begynner å høste fruktene av elektrifisering, men øyner enkelte skjær i sjøen fremover. 

LEGGER FREM TALL: Adm.direktør Dagfinn Neteland i Fjord1. Foto: Eivind Yggeseth
Transport

Fjord1  melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 338 millioner kroner i tredje kvartal, tilsvarende 21 prosent oppgang fra samme periode i fjor.

EBITDA-marginen gikk dermed opp fra 39 til 43 prosent. Rederiet forklarer oppgangen med lavere drivstoff- og driftskostnader for de elektriske fartøyene. 

Coronaeffekter

Inntektene steg 12 prosent fra tredje kvartal i fjor, og her er det de nye kontraktene som startet opp 1. januar 2020 som får æren.

Til tross for en vesentlig større ferjekontraktsportefølje lå driftskostnadene stabilt på 447 millioner kroner, som i tillegg til lavere drivstoffkostnader skyldes lavere trafikkvolum – og dermed lavere kostnader – i catering og turisme. Her er naturligvis corona stikkordet.

Rederiet påpeker at kostnadsutviklingen fremover vil avhenge av at elektrifiseringsprosjekter blir ferdigstilt og helelektriske ruter startet opp. Grunnet coronaviruset vil enkelte ruter starte opp i 2021. For å få på plass kritiske deler av landbasert infrastruktur er Fjord1 avhengig av at teknisk personell fra utlandet får innreise til Norge.

– Solid grunnlag

Fjord1-sjef Dagfinn Neteland karakteriserer 2020 som et oppstartsår med økt kapasitet, oppstart av flere nye ferjekontrakter, fullføring av flåtefornyelsesprogrammet og videre elektrifisering av flåten. 

– Ved utgangen av året vil elektrisitet stå for rundt 40 prosent av drivstoffblandingen, og dette gjør Fjord1 til en av de mest miljøvennlige ferjeoperatørene på verdensbasis. Vi regner i år med en inntektsvekst på 10–15 prosent, og føler at porteføljen vår av langtidskontrakter, kombinert med lovende langtidsutsikter innen økoturisme, gir oss et solid grunnlag for videre utvikling, sier han i en kommentar.

Fjord1 har en kontraktsportefølje ut 2033 på 23,7 milliarder kroner, eksklusive opsjoner og indeksregulering.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

Fjord1

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter789,2705,5
Driftsresultat194,0181,9
Resultat før skatt149,2147,4
Resultat etter skatt116,4114,9

Fjord1

  • Norges største selskap innen drift av ferger og hurtigbåter. 
  • Har hovedkontor i Flørø. 
  • Adm. dir. er Dagfinn Neteland. 
  • Største aksjonær er Sævik-familien gjennom selskapet Havila Holding.
fjord1
kvartalsrapport
fjord
Nyheter
Transport
Børs