Øker inntektene, nøler med utbytte

Til tross for at Fjord1 venter en inntektsøkning på hele 10–15 prosent med nye samband i drift, nøler fergerederiet med å vedta utbytte. 

OPPSTARTSÅR: Fjord1 og adm. direktør Dagfinn Neteland har økt inntektene som følge av oppstart på flere fergesamband i år.  Foto: Eivind Yggeseth
Transport

– 2020 er et spesielt år med oppstart av flere nye kontrakter, fullføringen av et omfattende flåtefornyelsesprogram og elektrifisering av fergedriften, sier Fjord1-sjef Dagfinn Neteland i en kommentar

Da Fjord1    tok levering av fergen MS «Stangvikfjord» i august rundet fergerederiet samtidig av et treårig flåtefornyelsesprogram som har resultert i 25 nye fartøyer. Bare i år har selskapet overtatt syv nybygg. Coronapandemien har dog stukket kjepper i hjulene for ferdigstillelsen av den elektriske ladeinfrastrukturen, så denne delen av prosjektet er ventet å vare et stykke ut i 2021. Kostnadsutviklingen for flåten vil avhenge av når disse blir ferdigstilt.

At det store fornyelsesprogrammet er over betyr ikke at byggeaktivteten har stoppet helt opp. Selskapet har også en ferge under bygging i Tyrkia og tre ferger som skal bygges om til elektrisk drift med overlevering i løpet av fjerde og første kvartal.  

Økt kapasitet 

Fergerederiet hadde inntekter på 789 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. For året som helhet venter selskapet en inntektsvekst på 10–15 prosent. 

Det skyldes hovedsakelig oppstart av nye samband ved årsskiftet. Fjord1 har en kontraktsportefølje ut 2033 på 23,7 milliarder kroner, eksklusive opsjoner og indeksregulering. På nyåret starter selskapet opp på sambandet Festvåg-Misten i Nordland. 

Ikke uventet opplevde catering- og turismesegmentene et inntektsfall i kvartalet. Selskapet opplyser at etterspørselen fra norske turister var høy i juli, men kunne ikke veie opp for fraværet av utenlandske turister. Hittil i år har Fjord1 tapt 23,3 millioner kroner på turisme, mot et overskudd på 20 millioner i løpet av fjorårets første ni måneder. 

Resultatet før skatt endte på 149,2 millioner kroner, tilsvarende en liten bedring fra 147,9 millioner kroner på samme tid i 2019. Hittil i år har selskapet et resultat før skatt på 159,7 millioner, ned fra 289,8 millioner kroner på samme tid i fjor. 

Intet nytt om utbytte

Normalt har Fjord1 en policy som tilsier et utbytte på inntill 50 prosent av resultat etter skatt. I april ble det imidlertid kjent at utbyttet for 2019 utsettes som følge av coronapandemien. Flere etterlyste en oppdatering på dette torsdag, og finans- og økonomidirektør Anne-Mari Sundal Bøe adresserte spørsmålet slik: 

– Det ligger en fullmakt fra generalforsamlingen i mai til selskapets styre om utbytte, men administrasjonen har ikke gjort noe vedtak som gjør at vi har noe nytt å melde knyttet til utbytte. 

Sist selskapet betalte utbytte var i mai i fjor, på 2,70 kroner pr. aksje.

Fjord1 kunne heller ikke komme med nye opplysninger om den mulige exiten fra Oslo Børs som ble kommunisert i mai. Det er Per Sævik-familien som sitter på 88 prosent av aksjene gjennom Havilafjord etter blant annet å ha kjøpt ut Frederik W. Mohns selskap Perestroika. 

– Fra selskapets side jobber vi med ulike prosesser for planelgging av en eventuell delisting, men vi har ikke fått noen informasjon fra hovedeierne som gjør at vi kan melde noe nytt. Informasjon vil bli delt via Newsweb når den tid kommer, sa Bøe. 

Svelesalget har imidlertid fått svi som følge av coronapandemien. Her er inntektene ned 17 prosent sammenlignet med samme tid i fjor og ned 35 prosent hittil i år sammenlignet med samme tidsperiode i 2019.

Fjord1

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter789,2705,5
Driftsresultat194,0181,9
Resultat før skatt149,2147,4
Resultat etter skatt116,4114,9
fjord
fjord1
Nyheter
Transport