Torghatten Nord har signert fergekontrakt

Datterselskapet Torghatten Nord skal drifte to ferjesamband.

FERGE: Torghatten Nord har signert fergekontrakt.  Foto: Torghatten
Transport

Torghatten Nord, som er et heleid datterselskap av Torghatten, har signert kontrakt med Møre og Romsdal Fylkeskommune for drift av to fylkesferjesamband, melder TDN Direkt. 

Kontrakten gjelder ferjestrekningene Småge – Orta – Finnøy – Sandøy – Ona (Utasund) med oppstart 1. januar 2022, samt ferjesambandet Brattvåg – Dryna fra 1. januar 2023. 

Kontrakten løper til 31. desember 2028 og har en verdi, inklusive opsjoner, på 450 millioner kroner.