Tjener mer enn før pandemien

Norled tjente mer i tredje kvartal i år enn i fjor tross coronapandemien.

TJENER MER: Norleds konsernsjef Heidi Wolden. Foto: Elisabeth Tønnessen
Transport

Kvartalstallene viser at ferge- og hurtigbåtrederiet oppnådde en EBITDA-margin på 32 prosent i tremånedersperioden juli–september, mot 24 prosent på samme tid i fjor.

Driftsinntektene falt fra 636 til 524 millioner kroner, mens driftskostnadene i perioden ble redusert med 130 millioner.

Driftsresultatet endte på 108 millioner kroner, opp 6 millioner, og resultatet før og etter skatt henholdsvis på 84 og 66 millioner – en fremgang på 8 og 7 millioner. 

Billigere drift

Ifølge kvartalsrapporten onsdag er nedgangen i driftsinntektene primært knyttet til endringer i kontraktsporteføljen. Fem avtaler utløp ved årsskiftet, samtidig som fire nye ble påbegynt.

– Selskapet drar også nytte av at deler av flåten etter hvert går over til batteridrift og strøm. Sammen med lavere oljepris gir det reduserte driftskostnader sammenlignet med situasjonen i fjor, sier finansdirektør Tord Helland.

Men den viktigste forklaringen er ifølge ham endringene i rutene som Norled betjener.

– I tillegg påvirkes resultatet positivt av salgsgevinster på 22 millioner kroner, sier Helland.

I ekspressbåtsegmentet var det mindre turisttrafikk enn vanlig i sommer som følge av coronapandemien.

Solgt for 4 mrd.

Stavanger-baserte DSD solgte aksjene i Norled for netto vel 2 milliarder kroner i 2019. Når gjelden plusses på betyr det at ferge- og hurtigbåtrederiet ble priset til cirka 4 milliarder ved salget.

Norled eies nå av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

På salgstidspunktet hadde Norled en ordrereserve med myndighetene på 17 milliarder kroner og hadde besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder.