Har gjort 4.300-gangeren i Torghatten

De som satset 10.000 kroner i Torghatten-aksjer da vekststrategien i selskapet ble lagt på begynnelsen av 90-tallet, sitter med aksjer for cirka 43 millioner kroner i dag.

SUKSESS: Brynjar Forbergskog har bygget opp enorme verdier i transport. Nå blir det salg til fondet EQT Infrastructure. Foto: Ivan Kverme
Transport

Det er 4.300 ganger mer enn den opprinnelige investeringen.

– Det ligger omtrent der, bekrefter Torghattens storaksjonær og styreleder Brynjar Forbergskog.

Han har bygget opp Torghatten fra scratch, og siden 90-tallet er den årlige avkastningen på over 30 prosent. Nå kan han selv tjene over 2 milliarder kroner.

Status siden han begynte i selskapet er at det har vokst fra vel 100 ansatte til drøye 7.000, og samtidig har omsetningen steget fra 80 millioner kroner til cirka 11 milliarder kroner. Det plasserer Torghatten som et av Nordens største transportselskaper.

I Brønnøysund, der selskapet har sitt hovedkvarter, og i nabokommunene er det mange aksjonærer som har eid aksjer i Torghatten i en årrekke.

De har kunnet glede seg over en imponerende gjennomsnittlig årlig verdistigning på linje med vekstselskaper i USA. Et par hundre av småaksjonærene er blitt millionærer ved å sitte med aksjene og se selskapet vokse.

TORGHATTEN-AKSJONÆR: Tor Andenæs. Foto: Ansgar Valbo

Project Hati

Gjennom coronakrisen har Torghatten-aksjen gjort det sterkt på OTC-listen – den er opp 22 prosent siden årsskiftet.

Det var et bud fra fondet EQT Infrastructure V som førte til salget av Torghatten, minus flyvirksomheten i Widerøe. Den blir liggende i et nyetablert selskap, Flyco, som verdsettes til 17 kroner pr. aksje, tilsvarende cirka 1,15 milliarder kroner på 100-prosentsbasis.

Budet fra EQT Infrastructure og verdsettelsen av Widerøe gir en egenkapitalverdi på nær 8,6 milliarder kroner, hvorav vel 7,8 milliarder kroner utgjøres av kontantbudet og resten er aksjeposten i Flyco/Widerøe.

Største aksjonærer

#NavnVerdier (mill.)
1Brynjar Forbergskog2.139,1
2Andenæsgruppen1.009,7
3Torghatten494,8
4Øyvin A. Brøymer385,0
5Roger Granheim286,2
6Merrill Lynch223,7
7Per Heidenreich220,2
8Torstein Moe216,6
9Torgnes144,6
10Odd Reidar Øie136,7

EQT Infrastructure har fulgt Torghatten i flere år, men har jobbet med budet siden begynnelsen av 2019.

Internt i EQT Infrastructure fikk planen om å kjøpe opp Torghatten kodenavnet Project Hati. Det er samme navn som det norske aksjeselskapet budet fremsettes gjennom, HATI Bidco AS.

TORGHATTEN-AKSJONÆR: Øyvin A. Brøymer. Foto: Arendal Fossekompani

Salg aldri tema

– Det har aldri vært tema i styret at vi skulle selge virksomheten. Men styret skal naturligvis ivareta alle aksjonærenes interesser, og vi konkluderte med at budet – som da lå langt over det aksjene ble omsatt for i OTC-markedet – ikke kunne legges bort. Det var jo dessuten fra en aktør som absolutt kunne gjøre opp for seg, sier Forbergskog.

I samråd med Torghattens finansielle rådgiver Arctic Securities valgte styret å gå en runde med andre potensielle interessenter for å få prisindikasjoner fra dem.

Trolig er kjøperne av ferge- og hurtigbåtrederiet Norled – det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management – blant dem som fikk henvendelse med spørsmål om å gi bud.

– Det har jeg ingen kommentarer til, denne prosessen var konfidensiell, sier Forbergskog.

TRANSPORTBEDRIFT: Torghattens hovedvirksomhet er innenfor transport med ferger, hurtigbåter, busser og fly. Foto: Torghatten

Flyttes ikke

Etter runden med andre aktører konkluderte styret i Torghatten med at budet fra EQT-fondet var det klart beste for aksjonærene og valgte å anbefale det.

Det var – i motsetning til noen av de andre indikasjonene – dessuten et «firm offer» uten vesentlige forbehold.

– Styret har tillit til at EQT vil videreutvikle selskapet og virksomhetene på en god måte. EQT Infrastructure ønsker å være en aktiv eier i Torghatten og vil tilby EQTs ressurser, kompetanse og nettverk for å bidra til videre lønnsom vekst, sier Forbergskog i en pressemelding.

Og fortsetter:

– EQT har også opplyst at det ikke har planer om å flytte Torghattens hovedkontor eller skifte selskapets navn. Et enstemmig styre anbefaler budet fra EQT Infrastructure.

– Følger med

Aksjeposten i Widerøe legges inn i Flyco til de bokførte verdiene på Widerøe-posten i Torghattens konsernregnskap.

– Skal du investere deler av salgsprovenyet i redningsaksjonen for Norwegian?

– Selvsagt følger vi med på hva som skjer i flybransjen, det ligger jo i sakens natur siden Flyco vil være den største eieren i Widerøe. Men du kan ikke trekke dette lenger enn det jeg sier, at vi følger med.

– Hva skal du bruke tiden på fremover?

– Jeg har såpass mange styreverv at jeg har nok å holde på med.

Flere kjente navn

Torghatten har i dag rundt 1.700 aksjonærer. Men det er ikke bare lokale aksjonærer som har fått være med på den imponerende oppturen i Brønnøysund. En av de store vinnerne er Andenæsgruppen, som totalt har investert 241,8 millioner kroner i Torghatten-aksjer.

Etter onsdagens bud er aksjene verdsatt til over én milliard kroner, hvilket betyr en gevinst på over 800 millioner kroner.

«Vi brukte flere år på å kjøpe oss opp i selskapet og mer enn doblet antallet aksjer i 2013», uttalte Tor Andenæs i fjor.

Også suksessinvestor Øyvin A. Brøymer er storaksjonær i Torghatten med verdier for 385 millioner kroner. På eiersiden finner man i tillegg Egil Stenshagen.

BRYNJAR FORBERGSKOG

Brynjar Forbergskog startet i Torghatten på slutten av 1980-tallet som økonomisjef, og var mannen bak den offensive strategien om å la selskapet bli en nasjonal transportgigant.

I 2005 overtok han som konsernsjef, og i dag er Torghatten et av de ledende transportkonsernene i Norge med en årlig omsetning på over 10 milliarder kroner, fordelt på ferger, hurtigbåter, busser og flytrafikk.

Lille julaften ble det kjent at oppkjøpsfondet EQT ønsker å kjøpe Torghatten – med unntak Widerøe – for 175 kroner pr. aksje. Gjennom investeringsselskapene Saturn Invest og Hifo Invest er Forbergskog og hans kone Hilde Torg­hattens største eier med 25,7 prosent av aksjene.

Det betyr at Forbergskog-familien sitter på aksjeverdier for over 2,1 milliarder kroner etter onsdagens bud, hvorav nesten alt er gevinst.

«Jeg investerte litt over 100.000 kroner til å begynne med, og så har jeg økt litt etter hvert og vært med på en emisjon som var rettet mot de ansatte for noen år siden. Mesteparten av beholdningen er heldigvis kjøpt på lave kurser», sa Forbergskog til Finansavisen i fjor.

Inkluderer man Widerøe, impliserer budet en prising av Torghatten på 192 kroner pr. aksje, hvilket betyr at han eier aksjer for over 2,3 milliarder kroner.

TORGHATTEN

■ Torghatten er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på cirka 11 milliarder og rundt 7.400 ansatte.

■ Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferger, hurtigbåter, busser og fly i hele Norge.

■ Selskapene i konsernet transporterer 70 millioner passasjerer i året.

■ Til dette disponerer man en flåte på omtrent 90 fartøyer, 1.600 busser og 45 fly.

torghatten
brynjar forbergskog
andenæsgruppen
øyvin a. brøymer
tor andenæs
egil stenshagen
Norwegian
arctic securities
eqt infrastructure V
Nyheter
Transport