Sikrer seg økt fleksibilitet

Hurtigruten kan frigjøre likviditet som i dag er bundet.

NY SJEF: Hedda Felin er ansatt som adm. direktør for Hurtigruten Norge. Hun kommer fra Equinor og overtar sin nye jobb 1. mars. Foto: Hurtigruten
Transport

Hurtigruten Group har sikret seg et «letter of credit» på 60 millioner euro, tilsvarende 632 millioner kroner. Det vil gjøre det mulig for selskapet å frigjøre opptil samme beløp i likviditet som i dag er bundet.

– Dette er ikke et nytt lån, men et «letter of credit» som bidrar til at vi frigjør bundet likviditet, sier finansdirektør Torleif Ernstsen til Finansavisen.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Hurtigruten på konsernbasis 124,3 millioner euro i likvide midler. Da var alle trekkrettigheter benyttet og alle lån trukket fullt opp.

Av dette var imidlertid hele 47,1 millioner euro bundne midler, mer enn en tredobling sammenlignet med situasjonen et år tidligere.

VENTER PÅ AT TRAFIKKEN SKAL KOMME I GANG IGJEN: Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam foran ekspedisjonsskipet «Fridtjof Nansen» på Kleven Verft i Ulsteinvik. Foto: Hans Iver Odenrud

Økt fleksibilitet

Nå har Hurtigruten sikret seg muligheten til å bruke av denne likviditeten ved behov i forbindelse med at virksomheten trappes opp, særlig fra andre halvår 2021. Det øker den finansielle fleksibiliteten.

Det er tidligere anslått at kontantbeholdningen reduseres med mellom 12 og 15 millioner euro i måneden. 

«Selskapet mener at likviditetsressursene (...) er tilstrekkelige til sikre finansieringen av Hurtigruten Group gjennom den forventede tidsrammen for covid19-pandemien og til å være godt posisjonert for gjenoppheningen», skrev styret i tredjekvartalstrapporten.

Der fremgikk det at Hurtigruten undersøkte mulighetene for å skaffe ekstra likviditetsfasiliteter med tanke på å ha handlingsrom i tilfelle pandemisituasjonen skulle forverres.

Kriselån

I juni lånte Hurtigruten 1,1 milliarder kroner i det internasjonale finansmarkedet. Renten er nær 11 prosent. Lånet på 105 millioner euro skal innfris om tre år.

Det ble utbetalt med 92 prosent av pålydende, noe som drar den effektive renten opp i 10,67 prosent. Den rentebærende gjelden var ved utgangen av kvartalet 1.280 millioner euro.

Hurtigruten har fått statlig hjelp i form av et statsgarantert banklån på 130 millioner kroner som en del av støttetiltakene for selskaper som er rammet av effektene av coronapandemien.

I tillegg bidrar staten med delvis dekning av faste kostnader som påløper. I november ble det utbetalt 7,8 millioner euro under denne ordningen og ytterligere 19 millioner euro ventes overført frem til og med februar neste år.

Øker til fem skip

På grunn av pandemien og reiserestriksjoner har Hurtigruten Norge måttet redusere driften av rutetrafikken langs norskekysten til et minimum etter at kundegrunnlaget falt bort.

Fra januar setter selskapet imidlertid inn fem skip i ruten mellom Bergen og Kirkenes for å styrke gods- og lokaltrafikken.

Det sikrer alle de 34 havnene langs kysten anløp omtrent annenhver dag.

Konsernets egenkapital er negativ med vel 53 millioner euro, men styret mener at den underliggende verdien av Hurtigrutens skip og merkevare er betydelig høyere enn den bokførte.

– Taushetsbelagt

Det skal nå være avsagt kjennelse i voldgiftssaken med Fosen Yard, men Ernstsen sier at han ikke kan kommentere dette da avgjørelsen er taushetsbelagt.

Uenigheten om det økonomiske oppgjøret for ombyggingsoppdrag verftet utførte for Hurtigruten i fjor og i år beløper seg ifølge rederiet til cirka 75 millioner kroner. Selskapet har bestridt kravet fra verftet.

Det britiske fondet TDR Capital kjøpte Hurtigruten for 5,7 milliarder kroner inkludert gjeld i 2014 og fikk med seg de opprinnelige storeierne Trygve Hegnar og Petter A. Stordalen som medaksjonærer.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

hurtigruten group
torleif ernstsen
daniel skjeldam
hedda felin
Nyheter
Transport