Vil revolusjonere turbussmarkedet

Ferdia har utviklet mobilitetsteknologi og konsepter som skal fornye turbussbransjen. Nå går Tide Buss inn som deleier i satsingen.

SATSER PÅ GRÜNDERSELSKAP: Tide-sjefen Roger Harkestad har store forventninger til Ferdias løsninger for turbussbransjen. Foto: Eivind Senneset
Transport

Busskjempen Tide i Bergen har inngått en avtale om å komme inn på eier- og partnersiden i teknologi- og plattformselskapet Ferdia i Oslo.

Det skjer ved en rettet kapitalutvidelse som styrker egenkapitalen med 20 millioner kroner og priser Ferdia til 70 millioner kroner etter emisjonen.

Tide tar en eierandel på 28,6 prosent i selskapet.

Vil revolusjonere

Ferdia ble etablert i 2016 og har utviklet en løsning som tilbyr samkjøring og deling av transport innen turbussnæringen. Selskapet har internasjonale ambisjoner og har allerede skaffet seg de første kontraktene med turbiloperatører i Stockholm. 

ØKT TILGJENGELIGHET: – Det er mye ubenyttet kapasitet i bransjen. Dette skal vi gjøre tilgjengelig på helt nye måter ut til sluttkunden både i bedrifts- og privatmarkedet, sier Håkon Sæther i Ferdia. Foto: Ferdia

Ifølge Ferdia-sjefen Håkon Sæther er målet å digitalisere og fornye turbussbransjen ved en Uber-lignende tilnærming.

– Vi skal revolusjonere turbussmarkedet gjennom å digitalisere prosessene internt i busselskapene og ved å gjøre det mye enklere for kundene å leie og bruke turbuss, sier han.

Sæther er godt fornøyd med å få Tide-konsernet som medeier. Han sier at selskapene sammen skal lansere nye, innovative mobilitetsløsninger og bidra til at stadig flere mennesker velger en miljøvennlig reise med buss.

Ideen er at redusert tomkjøring og økt utnyttelse av kapasiteten i bussparken vil gi gevinster både for miljøet, brukerne og busselskapene.

– Tide er en av de største aktørene i landet innenfor turbussutleie. Å få busskjempen på laget både som eier og partner i våre IT-løsninger er en solid bekreftelse på at vi er på rett vei.

– Selskapet vil både tilføre oss kapital til å satse videre og kompetanse, bransjeerfaring og et betydelig volum og nettverk av busser til vår IT-plattform, sier Sæther, som selv har bakgrunn fra Telenor.

Utviklingsfase

Ferdia er i en utviklingsfase hvor noen produkter er lansert og det jobbes med flere. Fellesnevneren bak løsningene er at bussens tilgjengelighet skal synliggjøres og at systemet skal være enkelt å ta i bruk via ny teknologi.

– Gjennom partnerskap og nettverk med mange busselskaper vil vi tilby helt nye transporttjenester; mobilitet on-demand, sier Sæther.

Største aksjonær før kapitalutvidelsen er OsloBuss-gründeren Svein Busch Iversen gjennom selskapet Nordealer Holding.

Med på eiersiden er foruten Sæther også blant andre Jan Arvid Bakken,  Halvard Schie Kilde, Torbjørn Tennman og Bryn Skaugen-familien via sine respektive selskaper.

Fra før av er Innovasjon Norge med på finansieringssiden i Ferdia.

Tide har stor tro på de kommersielle løsningene Oslo-selskapet utvikler:

– Vi har gjennom en prosess sett at begge parter vil få nytte av et samarbeid og felles eierskap til løsningene, sier Tides konsernsjef Roger Harkestad.

– Nytt og spennende

Tide-sjefen sier at Ferdia representerer noe nytt og spennende i en bransje med et betydelig potensial for innovasjon, digitalisering og nytenkning via teknologi opp mot kundefront.

– Mens vår kjernevirksomhet er bussdrift vil denne investeringen gi Tide en fot innenfor et kompetent tech-miljø med attraktive løsninger der kundene får bedre brukeropplevelser og samfunnet miljøgevinster. 

– Samtidig ligger det et betydelig potensial i den skalerbare forretningsmodellen for begge parter, sier Harkestad.

– Bedre og sømløse reiser med kundens behov i sentrum er en del av oppskriften på å vinne fremtidens kollektivreisende. Ferdias løsning der kundene kan følge med på hvor bussen befinner seg i sanntid via telefonen tror vi er en av flere løsninger som vil gi Tide konkurransekraft fremover, sier han.

Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Selskapet kjører buss på offentlige kontrakter i seks fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet.

Totalt har Tide over 5.000 medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Selskapet er heleid av DSD i Stavanger.