Grunneiere får 50 millioner i erstatning av Bane Nor

To grunneiere langs den nye Follobanen ble tilkjent over 50 millioner kroner i erstatning etter at gårdene deres ble brukt som deponisted for tunnelmasse.

Transport

De to grunneierne på Åsland sørøst i Oslo har fått henholdsvis 45 millioner og 5,5 millioner kroner tilkjent i Borgarting lagmannsrett, skriver Nationen.

Det er en reduksjon fra Oslo tingretts dom om erstatning på 70,6 og 6,7 millioner kroner. I tillegg skal Bane Nor dekke motpartenes sakskostnader i lagmannsretten på cirka en million kroner.

Bane Nor opplyser til avisen at de ikke har sett grundig på dommen, som falt 8. februar.

På de to eiendommene er det blitt deponert masse fra utbyggingen av en 22 kilometer lang tunnel på Follobanen mellom Oslo S og Ski. I hovedsak har deponeringen skjedd på en myr. Bane Nor har ment at de to grunneierne ikke har hatt noe økonomisk tap ved å få massen på tomta.

– Disse aktørene har ofte en overbevisende argumentasjon overfor grunneierne. Grunneiere må imidlertid ikke la seg forføre av dette, men få hele prosessen kvalitetssikret, sier advokat Henning Borge, som representerer den ene grunneieren.