Inntektsfall i Norled

Norled tjente mindre i fjerde kvartal i fjor enn på samme tid i 2019.

FERGESJEF: Heidi Wolden overtok ledelsen av Norled etter at nye eiere kjøpte DSDs aksjer i rederiet. Foto Elisabeth Tønnessen
Transport

Kvartalstallene viser at ferge- og hurtigbåtrederiet i Stavanger hadde en uendret EBITDA-margin på 20 prosent i tremånedersperioden oktober-desember.

Reduserte inntekter og ni millioner kroner i økte avskrivninger bidro imidlertid sammen med en salgsgevinst mot slutten av 2019 til at resultatet før og etter skatt ble svakere i fjerde kvartal i fjor enn året før.

Driftsinntektene falt fra 558 til 511 millioner kroner, mens driftskostnadene i perioden ble redusert med 76 millioner. Det forklares med endringer i kontraktsporteføljen selskapet har med det offentlige og mindre turisttrafikk, som utgjør deler av inntektsgrunnlaget.

Driftsresultatet endte på 39 millioner kroner, ned fra 56 millioner, og resultatet før og etter skatt henholdsvis på 13 og 10 millioner - en nedgang på 15 og 12 millioner.

Norled driver 33 ferge- og hurtigbåtruter med ialt 70 fartøyer på strekningen mellom Tromsø og Oslo.

Stavanger-baserte DSD solgte aksjene i Norled for netto vel 2 milliarder kroner i 2019. Når gjelden plusses på betyr det at ferge- og hurtigbåtrederiet ble priset til cirka 4 milliarder ved salget.

Norled eies i dag av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

På salgstidspunktet hadde Norled en ordrereserve med myndighetene på 17 milliarder kroner og hadde besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder.

NORLED

(Mill.kroner)4.kv,/204.kv./19
Driftsinntekter511558
EBITDA101110
Driftsresultat3956
Res. før skatt1328
Resultat1022