Fortsatt mindre trafikk enn normalt i Oslo

Elbilene har snart tatt igjen bensinbilene. 

PASSERER: «Store biler» som busser og næringstransport sto for 7,4 prosent av bomringpasseringene i Oslo i mai. Hvorav 0,4 prosentpoeng var nullutslippsbiler.  Foto: Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Transport

Trafikken gjennom bomstasjonene i Oslo økte med 3,5 prosent i mai sammenlignet med samme periode i fjor. Akkurat som i 2020 har trafikken tatt seg opp utover sommeren i takt med lettelser i smittevernstiltak, men det er fortsatt mindre trafikk enn det som var normalen før pandemien. Det viser tall fra Fjellinjens bomstasjoner i mai. 

Mai 2020 var den tredje måneden med smittevernstiltak på grunn av coronaviruset og trafikken ble redusert med cirka 12 prosent sammenlignet med mai 2019. 

– Vi ser en liten økning i trafikk i mai år sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig er trafikknivået betydelig lavere enn det som var normalen før pandemien, sier Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i mai viser 30,9 millioner registrerte passeringer.

Det ble totalt registrert 30,9 millioner passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i mai. 92,6 prosent av dette var personbiler, hvor av dieselbilene representerte 37,2 prosentpoeng av passeringene, bensinbilene sto for 29,3 prosent og elbiler sto for 24,7 prosent. Elbilene er de eneste som kunne vise til en vekst i trafikken.