KjøpLogg inn

Fjord1 økte inntektene

Per Sæviks fergerederi økte inntektene, primært som følge av indeksregulering av kontraktene

Publisert 20. mai 2022 kl. 09.30
Oppdatert 20. mai 2022 klokken 11.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 232 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Dagfinn Neteland i Fjord1. foto: frank helge njøsen

Fergerederiet Fjord1seilte inn inntekter på 736 millioner kroner i første kvartal, opp fra 691 millioner på samme tid i fjor. Ifølge selskapet skyldes økningen primært en indeksregulering av fergekontraktene og inntekt fra infrastruktur. 

Fjord1

  • Norges største fergeselskap med over 80 ferger, i tillegg til noen passasjerbåter og innleie av hurtigbåter.
  • Drifter flere større fergeforbindelser i Norge. I 2021 fraktet selskapet 9 millioner kjøretøyer og 16 millioner passasjerer. Omsatte for 2,9 milliarder kroner.

  • Har de seneste årene gjennomført et massivt byggeprogram på til sammen 25 nye el-ferger.

  • Har en finansiell eierpost i Widerøe Flyveselskap på 34 prosent.

  • Var notert på Oslo Børs, men ble tatt av børs i august 2021 etter at Per Sævik og fondet Vision Ridge Partners fikk hånd om alle aksjene.

Porteføljen av langtidskontrakter har en verdi på 20,3 milliarder før indeksregulering, med en varighet ut 2034. 

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 182 millioner, og EBITDA-marginen falt fra 29 til 25 prosent, som følge av høye dieselpriser og mer vedlikehold enn på samme tid i fjor. Driftsresultatet endte på 35,6 millioner kroner, ned fra 54,7 millioner i løpet av fjorårets tre første måneder. 

Resultat før skatt endte på minus 2,2  millioner, ned fra et overskudd på 9,9 millioner. 

I løpet av kvartalet har selskapet investert 141 millioner kroner i infrastrukturprosjekter knyttet til elektrifisering og ombygging av fartøyer. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av første kvartal på rett i underkant av 5 milliarder kroner. 

Fjord1

(Mill.kr) 1.kv./2022 1.kv./2021
Driftsinntekter 735,8 691,3
Driftsresultat 35,6 54,7
Resultat før skatt −2,2 −9,9
Resultat etter skatt −1,7 7,7