700 nyutdannede til bransje med høy turnover

Nesten 700 unge lovende velter i disse dager inn dørene hos Deloitte, KPMG, EY og PwC. Der venter lange arbeidsdager og høy turnover.

133 NYE: Sjur Gaaseide i Deloitte ønsker de unge nyutdannede velkommen.  FOTO: Silje Sundt Kvadsheim
Utdannelse

De har alle en ny telefon i hånden, og en sekk med en ny PC over skulderen når de toger inn på møterommet i 15. etasje. Skoene er nypusset, og de fleste er kledd i svart og hvitt. Det er 133 av dem i år.

Det er første dag i første klasse hos revisjons- og konsulentselskapet Deloitte.

Tilsvarende scener utspiller seg i de tre andre store revisjons- og konsulentselskapene i disse dager. I PwC er det litt i overkant av 200 nyutdannede som har oppstart i august.

– Vi ansetter flest innenfor revisjon, forteller Anne Eik Ismar, som jobber med rekruttering i PwC.

Revisjon blir også arbeidsområdet for to tredjedeler av de 140 som starter i KPMG i disse dager. Resten av kullet skal jobbe med rådgivning. Hos EY er antallet nyansatte 209.

31 år, 8 måneder

På podiet hos Deloitte ønsker adm. direktør Sjur Gaaseide velkommen.

– Jeg hadde ikke selv noen bestemt karriereplan, men jeg valgte nok Deloitte mest på grunn av menneskene, forteller han de unge.

Det er 31 år og 8 måneder siden han hadde sin første arbeidsdag i Deloitte i 1988.

Så lenge er det neppe mange av tilhørerne som vil bli i samme selskap.

Turnover-raten i bransjen er nemlig svært høy, i hvert fall sammenlignet med andre bransjer.

14–15 prosent

For alle medarbeidere totalt har vi en turnover på 14–15 prosent de siste årene. Turnover-tallene for nyansatte ligger på samme nivå, forteller Nina Josefina Myhre Ilefeldt i markedsavdelingen i Deloitte.

– Blant de som starter som nyutdannede har vi en gjennomsnittlig turnover på 10 prosent de to første årene i selskapet, sier Lena Lachmann-Mørck, HR Manager i KPMG Norge.

Det oppfatter selskapet som et akseptabelt nivå.

– Det er helt naturlig at mange unge og nyutdannede har behov for å prøve ut bransjer og yrker tidlig i karrieren, sier hun.

Det er helt naturlig at mange unge og nyutdannede har behov for å prøve ut bransjer og yrker tidlig i karrieren
Lena Lachmann-Mørck, KPMG

– En av grunnene til at vi kan si at vi lykkes godt med onboarding av nyutdannede, er at vi ser at turnover på disse er meget lav de første to årene, og ligger på 6-9 prosent. Det er betydelig lavere enn for resten av selskapet, sier Bjørn Vihovde, partner og nordisk HR-direktør i EY.

Antall nyansatte i de store revisjons- og konsulentselskapene

-Nyutdannede høsten 2019Erfarne ansatte i løpet av året

Antall ansatte totalt sommeren 2018*

Deloitte133901239
EY2092001491
KMPG1401801091
PWC2001501522

*Tall hentet fra selskapenes årsrapporter

 

Rekrutteringsbølge

Hos alle de fire selskapene er det flere nyutdannede i år enn i fjor.

– Kullet med nyutdannede som begynner nå i høst er 31 prosent større enn forrige høst, sier Lachmann-Mørck i KPMG.

Sommeren 2018 hadde de fire selskapene til sammen 5.343 ansatte, ifølge deres årsrapporter. I løpet av det seneste året har de ansatt 620 erfarne og denne høsten 682 nyutdannede.

Det betyr at årets nyansettelser representerer en økning i antall ansatte på 24 prosent av arbeidsstokken.

Men det er vel å merke uten å ha regnet med dem som har sluttet i løpet av året.

MANGE SØKERE: - Totalt behandler vi årlig opp mot 4.000 søknader, sier Bjørn Vihovde i EY. FOTO: EY

Denne veksttakten er langt høyere enn tidligere år; i løpet av femårsperioden fra 2013 til 2018 økte de fire selskapene samlet antall ansatte med 10 prosent. Deloitte har hatt størst økning i antall ansatte, med 18,7 prosent. 

Høyt henger de

De 700 som har denne høsten har valgt en karriere i de store revisjons- og konsulentselskapene må være forberedt på at det kan bli mange overtidstimer, det er en bransje med mange tidsfrister og mange arbeidsoppgaver. I løpet av første høst skal blant annet revisorspirene få bryne seg på kostnadstester, gjennomgang av lønnslipper og reiseregninger.

Likevel er det for svært mange studenter sett på som en drømmejobb.

I undersøkelsen Universum årlig utarbeider over økonomistudentenes drømmearbeidsgivere havner de fire revisjons- og konsulentgigantene alle høyt opp på listen. PwC rangerte høyest av dem, på en 3. plass, mens KPMG havnet på 13.

Antall søknader er også et bevis på at det er populært å kapre en plass i flokken.

– Alle forretningsområder får mange hundre søkere, og totalt behandler vi årlig opp mot 4.000 søknader fra studenter som er ute etter å kapre sin første jobb, sier Bjørn Vihovde i EY.

Da er det riktignok en del som har søkt flere ulike stillinger.

KPMG fikk inn rundt 1.000 søknader til de 140 stillingene som var ledige i høst.

Deloitte rapporterer om 2.000 søknader i løpet av året.

TRANGT I DØREN: Nyansatte hos Deloitte. FOTO: Silje Sundt Kvadsheim

Ut på tur

De 700 som begynner i disse dager, er allerede kommet gjennom et trangt nåløye. Holder de ut, kan de stadig rykke oppover på karrierestigen. Øverst der oppe glitrer muligheten for en rolle som partner, med en tilhørende lønningspose.

Men først et mye som skal læres, og mange regnskap som skal revideres.

Etter noen dager med introduksjon ved Oslo-kontorene sendes de i store flokker ut på tur.

– Oppstart for nyutdannede er noe vi har vært gode på i mange år, og det er også avgjørende for at så mange samtidig skal kunne integreres i kulturen og føle seg hjemme, og komme raskt inn i sine oppgaver, sier Bjørn Vihovde i EY.

EY sender sine ferskinger til Toledo i Spania for en uke med intensiv kursing og sosiale aktiviteter.

For de unge nykommerne i Deloitte venter et tilsvarende opphold på Norefjell, der også nye ledere og mange erfarne ansatte skal delta.

Det er mange nye å bli kjent med. Derfor er beskjeden til de nyansatte på velkomstmøtet streng:

– Sekkene deres har navnelapper på, ikke ta dem av. Da blir det kaos her.

Søknadsfrist i august

I håp om å kapre de beste kandidatene er revisjons- og konsulentselskapene tidlig ute. Søknadsfristen for 2020-kullet er samtidig med at 2019-kullet starter opp.

– Vi har to hovedsesonger for rekruttering av nyutdannede; høst og tidlig vår, sier Bjørn Vihovde i EY.

– Rundt to tredjedeler av alle vi ansetter blir ansatt gjennom høstprosessen, og alle internship blir også ansatt på høsten. Men i er alltid på utkikk etter flinke folk, og rekrutterer også mellom hovedsesongene, sier han.

For å markedsføre seg reiser representanter fra selskapene rundt på en lang rekke universiteter og høyskoler.

Maria Breivik, ansvarlig for rekruttering i Deloitte, forteller at selskapet endret søknadsfristen for fem år siden.

– Vi innførte én felles søknadsfrist for alle, uavhengig av skolens egne opplegg, for å kunne se alle søkere under ett. Tidligere kunne utvelgelsen av kandidater bli litt «kunstig», siden man da måtte holde av plasser til kandidater fra enkelte skoler som hadde senere søknadsfrist. Endringen vi gjorde la til rette for mer mangfold i rekrutteringen, og vi begynner å se effektene av det nå, sier hun.

 
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv
Karriere