– Klimaforkjemperne bør studere petroleumsfag

Ole Marius Svendsen, leder for NITO Studentene, mener klimaforkjemperne må utdanne seg til å endre oljebransjen innenfra. 

TENKE NYTT: – Verden er ikke sort-hvitt, sier Ole Marius Svendsen, leder for NITO Studentene. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Utdannelse

– Hvis unge ønsker endringer, må de bruke talentet sitt der det trengs. Å ta en utdanning innen petroleum gir muligheten til selv å kunne endre bransjen innenfra. Dette er en av mange måter å jobbe med å snu klimaendringene, sier Ole Marius Svendsen, leder for NITO Studentene. NITO er en fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med mastergrad. 

Færre anbefaler

Mens unge demonstrerer for klimaet, er Ole Marius Svendsen bekymret for at petroleumsstudiene blir mindre populære. I en undersøkelse Kantar TNS har gjennomført svarer bare 31 prosent at de ville anbefalt familie og venner utdanning rettet mot oljeindustrien. Antallet som ikke ville anbefalt studier innenfor olje og gass ligger på 44 prosent, det er 2 prosentpoeng mer enn i fjor.

– Men det er teknologer som står bak innovasjonen som må til for nullutslippsamfunnet.

– Vi er nødt til å være litt pragmatiske også. Store deler av verden får fortsatt dekket sitt energibehov fra kull, og det er langt mer klimaskadelig. Norge kommer til å utvinne petroleum i mange år fremover. Dette trenger vi flere teknologer til. Blant annet har norsk gass i år bidratt med at Storbritannia hadde sin første kullfrie dag siden 1882. 

– Dyktige fagfolk i norsk petroleumsnæring har gjort at norsk olje- og gassektor har lavest CO2-avtrykk i verden. Parallelt jobber den samme bransjen med å ta oss inn i fornybarsamfunnet. Bransjen trenger unge med kunnskap og engasjement, både til produksjon av olje og gass, men også til å løse klima- og energiutfordringer, sier Svendsen.

Bygge bro

God klimapolitikk er i to samtidige løp, mener han. 

– På den ene siden vet vi at en dag skal alt være helt fornybart, men vi må bygge en bro mellom dagens energimiks til det fornybare. Inntil teknologien for sol, hav, vann og vind er klar til å dekke hele verdens strømforbruk, så må vi gjøre petroleumsindustrien så grønt som mulig i skiftet.

Han påpeker at teknologi utviklet av oljesektoren benyttes på en rekke andre områder i dag, blant annet til simuleringer av hjerteoperasjoner og til senger som snur pasientene på en måte som gjør at de unngår å få liggesår. 

– Norsk petroleumsnæring er en teknologinæring, det er jeg stolt over. Det er ikke alle som er klar over de mangfoldige mulighetene som finnes i petroleumsbransjen, sier han.

Nye navn 

– Jeg mener vi må videreutvikle bransjen slik at den står klar den dagen vi går over til fornybarsamfunnet, sier studentlederen.

Samtidig skulle han helst sett at studiene hadde et annet navn.

– Det er mer riktig å kalle petroleumsingeniørfag for prosessingeniørfag. Universiteter og skoler må bli flinkere til å vise hva faget rommer.

Nå håper han at flere av dem som demonstrerer for klimaet faktisk vil satse på studier der de kan gjøre en forskjell.

– Verden er ikke sort-hvitt, den er mer regnbuefarget, sier Ole Marius Svendsen.

utdanning
ingeniører
nito
petroleumsfag
klima
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv
Karriere