Færre og færre drømmeyrker

Ungdom sikter seg inn mot stadig færre yrker, uten å tenke på om yrkene står i fare for å bli automatisert, advarer OECD.

Velger snevert: Elever og studenter i alle land sikter seg inn mot stadig færre yrker, advarer OECD. Illustrasjonsfoto: Are Haram

I de fleste land sikter unge seg inn mot en stadig snevrere gruppe av jobber, viser en OECD-rapport, basert på PISA-undersøkelsen.

Halvparten av de spurte 15-åringene tror at de som 30-åringer vil kunne velge blant bare ti ulike jobber.

Andelen som ser for seg så få valgmuligheter, har siden 2000 økt med 8 prosentpoeng til 47 prosent blant guttene, og med 4 prosentpoeng til 53 prosent blant jentene.

Fortidens yrker

Fortsatt er omtrent de samme yrkene drømmen for de fleste, uavhengig av fremveksten av teknologi og sosiale medier. De unge drømmer om å bli lege, lærer, veterinær, ledere i næringslivet, ingeniører eller politi, omtrent som før, viser rapporten.

OECD mener dette viser at for mange unge ikke har fått med seg de nye mulighetene som har oppstått med ny teknologi, særlig innen digitalisering.

Verre er det at de ikke ser ut til å bry seg om at yrkene de sikter seg inn mot, står i fare for å bli automatisert bort, mener OECD.

Særlig tyske, japanske og slovakiske unge tar i for liten grad hensyn til det i sine yrkespreferanser, mener OECD. Omvendt velger australske, britiske og norske unge i stor grad yrker med liten fare for å bli robotisert bort.

Fleksible yrkesfag

I noen land, som Tyskland og Sveits, velger mange unge yrkesrettede utdanninger. Her er også bredden i de tenkte voksenjobbene større. Også i Frankrike og Tsjekkia ser de unge for seg ganske store valgmuligheter.

I land hvor teoretiske utdanninger dominerer, er valgmulighetene mindre. I Indonesia tror 52 prosent av jentene og 42 prosent av guttene at de kun kan velge mellom tre ulike yrkesforløp, næringsliv, lærere eller medisin.

Norge skiller seg ut ved at jenter tror på svært få valgmuligheter, mens guttene tror på gode muligheter til å velge også yrker utenom topp ti-listen.