Sterke søkertall for Handelshøyskolen BI

Søkertallene for bachelorstudier opp 20 prosent. 

STERKE TALL: Søkertallene til Handelshøyskolen BI øker.  Foto: NTB Scanpix
Utdannelse

Handelshøyskolen BI melder torsdag om en markant økning i antall søkere til både bachelor- og masterstudier. 

På bachelornivå økte søkertallene med 20 prosent, mens økningen på masternivå var på 29 prosent. 

– De gode søkertallene er helt klart et resultat av flere års solid programinnovasjon og utvikling, sterke faglige leveranser og en samlet evne fra hele organisasjonen til å skape gode studentopplevelser i og utenfor auditoriene. De gode søkertallene kan også tyde på at dagens unge ønsker å forberede seg på en fremtid etter corona, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Søkertall per 19.april 2020:

  • Bachelor (BSc) inkludert Årsenhet: +20 prosent (7.227 vs. 6.036 innsendte søknader)
  • Master of Science (MSc): +29 prosent (2.123 vs. 1.643 innsendte søknader)
  • Samlet: +22 prosent (9.350 vs. 7.679 innsendte søknader)

Finans øker mest

Bachelorprogrammet i finans har størst økning blant BIs bachelorprogrammer med en økning på 69 prosent (fra 235 søkere i 2019 til 397 søkere i 2020). MSc in business og MSc in finans opplever størst økning blant masterprogrammene.

Sterke tall fra storbyene

BI Bergen har mottatt 25 prosent flere søkere i år sammenlignet med 2019. BI Trondheim er opp 16 prosent, og BI Stavanger er opp 13 prosent. Bachelorprogrammene i Oslo viser en oppgang på 19 prosent og masterprogrammene en oppgang på 29 prosent. 

Handelshøyskolen BI har cirka 20.000 studenter.

bi
handelshøyskolen bi