Skal iverksette omfattende reorganisering

Styret i Sonans Holding vil nå skape en enklere selskapsstruktur i konsernet.

SONANS: Er den største aktøren innen privatistundervisning i Norge. Her fra Sonans gymnas i Oslo. Foto: Sonans
Utdannelse

 

Styret i Sonans Holding vil nå gjennom tre steg gjennomføre en reorganisering av selskapet, opplyses det i en børsmelding.

Aksjer i Bjørknes Høyskole AS og Bjørknes Education AS skal nå overføres fra Sonans Bidco AS til Sonans Gruppen AS.

I tillegg skal aksjer i Bjørknes Education AS overføres fra Sonans Gruppen AS til Bjørknes Høyskole AS. 

Planen er at Sonans Midco skal fusjonere med Sonans Holdco, samtidig som Sonans Holdco skal fusjonere med Sonans Holding.