Blodrøde tall for Umoe Restaurants

Umoe Restaurants leverer det verste årsresultatet siden starten i 2008 - med 166 millioner i underskudd. 

NEDTUR: Jens Ulltveit-Moe fortsetter å tape store penger på restaurantdriften. Her på det som har vært det største tapssluket, TGI Fridays.  Foto: Eivind Yggeseth
Uteliv

Driftsresultatet til Umoe Restaurants endte på minus 84,5 millioner i 2019 og resultatet før og etter skatt viser et underskudd på 166 millioner. Det er det verste årsresultatet siden startåret i 2008.  Årsresultatet i 2018 var på minus 64.2 millioner.  

De to seneste årene har underskuddet dermed beløpt seg til over 230 millioner kroner til sammen.   

I den ferske årsrapporten skriver styret: 

«Resultatet etter skatt endte på MNOK -166. Dette er et resultat som er sterkt preget av de ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger som er utført i tilknytning til datter- og tilknyttede selskaper hvor resultatene har sviktet over lengre tid.»

Umoe Restaurants har spesielt slitt med TGI Fridays-restaurantene, men under coronakrisen har de lagt ned de to siste av de største tapsslukene i Norge, restaurantene på Jessheim og i Fredrikstad. De to sto for et tap på henholdsvis 2 og 10 millioner ifjor. 

UMOE RESTAURANTS 

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter58,569,9
Driftskostnader14389
Driftsresultat-84,5
-19
Ord. resultat før skatt-165,9-52,7
Årsresultat-166-62,4

Krevende 2019 – coronastopp i 2020 

TØFF START: Konsernsjef, Espen Hoff, begynte i stillingen i fjor høst. Foto: Bo Mathisen

Etter et elendig 2019, hadde Umoe Restaurants en god start på 2020, men så kom corona. I årsrapporten legges mye av skylden for det dårlige fjorårsresultatet på restrukturering og salg. 

«Det har vært et krevende år med restrukturering, en kraftig reduksjon i veksten i nye restauranter, ny ledelse, reorganisering av virksomheten og salg av enkelte aktiva. Videre ble flere ulønnsomme restauranter lagt ned i datterselskapenes virksomheter. Tiltakene har gitt en bedret kontantstrøm, og en synlig positiv trend i resultatene i januar og februar 2020. I mars opplevde datterselskapene en stor nedgang i omsetningen, noe som tilskrives de kraftige tiltakene som myndighetene har iverksatt for å stoppe spredningen av Korona (Covid -19) viruset.»

Umoe Restaurants

  • Eies 90 prosent av Umoe og 10 prosent av selskapets ledelse.
  • Ledes av konstituert konsernsjef Espen Hoff.
  • Driver kjeder som Peppes Pizza, TGI Friday's, Burger King, Leon, Starbucks, La Baguette og Eataly.
  • Driver også serveringssteder på flyplasser og serveringstjenester på togstrekninger via eget selskap.
  • Umoe Gruppen eies 100 prosent av Jens Ulltveit-Moe og hans familie.

Usikker egenkapital

Selskapet hadde i 2019 inntekter på 58,5 millioner  som hovedsakelig er knyttet til salg av tjenester til datterselskapene. Det er  11,5 millioner lavere enn  i 2018. 

I årsrapporten heter det at egenkapitalen fortsatt er solid, men usikker fremover. 

«Til tross for disse omfattende nedskrivninger og avsetninger, har Umoe Restaurants fortsatt en solid egenkapital på MNOK på 542,3 millioner ved utgangen av 2019. Dette vil være gjeldende selv om det må presiseres at konsekvensene av korona viruset som en hendelse etter balansedagen, har medført usikkerhet med henhold til  verdivurderingen som ligger til grunn for selskapets egenkapital. Kontantstrømsanalysen viser at selskapet hadde negativ kontantstrøm på MNOK -232,7 fra driften og ved utgangen av året hadde konsernet MNOK 27,7 i tilgjengelig kontanter», skriver styret.

ÅRSRESULTAT 2008-2019

Årsresulat(Mill. kr)
2019−166
2018−64,2
201726
20162,7
2015123,9
201420,1
201358,1
2012−82,8
201142,1
201028,7
2009−26,4
2008−319,2