Tolpinrud skal bli radiobaron i Kongo

Finn Helge Tolpinrud ble ikke mobilkonge i Kongo, slik han håpet. Nå prøver han i stedet å bli baron på TV og FM-radio.

TAR RISIKO: Apalia24 skal bygge ut et solcelledrevet nett for FM-radio og digital-TV og solenergi for private hjem i Kongo. Norske Finn Helge Tolpinrud er ansvarlig for forretningsutvikling i det Mauritius-baserte selskapet. Foto: Anders Horntvedt
Utenriks

– Kongo har dessverre ry på seg for å være konfliktfylt og upålitelig. Det viste seg å være for vanskelig å skaffe penger når landet hadde et så dårlig omdømme, sier Finn Helge Tolpinrud (71), gründer, telekomveteran og ansvarlig for forretningsutvikling i Apalia24.

Finansavisen skrev om planene hans for tre år siden. Planen var å bygge ut et nett av basestasjoner for GSM-telefoner i det borgerkrigsherjede, afrikanske landet.

Tolpinrud, som i 2016 representerte selskapet IPX Extenso, kunne vise frem utdrag av en kontrakt med det franske mobilselskapet Orange. For å finansiere oppstarten av utbyggingen trengte han 3 millioner dollar.

Prisingen var frisk, og ambisjonene om utbyggingen var enda friskere.

Telekomprosjektet ble verdsatt til rundt 250 millioner kroner, og planen var å investere rundt 600 millioner kroner i nettverket.

Snakket med 8–10 fond

Etter å ha brukt rundt to år på å skaffe finansiering innså han at pengene ikke lot seg skaffe til IPX Extensos mobilprosjekt.

– Vi snakket med mange, sikkert åtte eller ti venturefond. Her i Norge var det ingen respons å få, men vi innledet prosesser med to internasjonale venturefond som satser på Afrika, sier Tolpinrud.

SLO FEIL: – Vi gjorde mye arbeid, men etterhvert ble det stille, sier Finn Helge Tolpinrud om sitt forrige forretningsprosjekt, IPX Extenso. Stort sett jobber han fra villaen på Nordstrand. Foto: Anders Horntvedt

Etter å ha brukt tusenvis av arbeidstimer på å lage planer, skaffe dokumentasjon og hente inn tallgrunnlag gikk det tregere. Eposter, anrop og anmodninger om møter ble ikke besvart.

– Vi gjorde mye arbeid, men etterhvert ble det stille. Det var kanskje det verste. Vi fikk ingen begrunnelse på hva som var galt med prosjektet. Fondene sluttet bare å svare på henvendelsene våre, og så prioriterte de sikkert noe annet i stedet, sier han.

Arbeidet ble ikke lettere av at Orange, ifølge Tolpinrud, begynte å tukle med inntjeningsmodellen og valgte en konkurrerende leverandør. Konsekvensen ble at de forventede inntektene til IPX ble mindre enn ventet.

Baron på FM-radio

Men om ikke Tolpinrud blir mobilkonge i Kongo, slik han håpet på, kan han kanskje bli TV- og radiobaron.

Ved inngangen til 2018 la IPX Extenso-teamet GSM-planene i skuffen.

Nå er planen å bruke master og tomter til å bygge ut et nettverk for å distribuere signaler for digital-TV og FM-radio i kombinasjon med fornybar energi. 

Målgruppen er rundt 12 millioner husholdninger i Kongo som lever uten tilgang til elektrisitet.

– Jeg vil understreke at vi ikke hadde tre bortkastede år. Vi har fått med oss en bank i stedet for venturefond. Det betyr at vi har sikret oss finansiering ved fremtidige kapitalutvidelser. Dessuten er markedsgrunnlaget for fornybar energi og media minst like stort som tidligere, sier Tolpinrud.

Det nye selskapet, Apalia24, betegner seg som et innovativt, off-grid energi- og medieselskap.

I en pressemelding kunngjør Development Bank of Southern Africa (DBSA) at banken støtter Apalia24 med 2,25 millioner dollar, eller rundt 20 millioner kroner.

Beløpet går til første trinn i utbygging av et solcelledrevet nett for FM-radio og digital-TV og solenergi for private hjem. Nettet skal være gjerrig på både energiforbruk og kostnader, og retter seg mot den delen av Afrikas befolkning som ikke har denne typen underholdnings- og opplysningstilbud i dag.

– Mye av kompetansen og erfaringene fra IPX Extenso beholder vi. For eksempel er løsningene for energiforsyning stort sett de samme. Men i stedet for GSM satser vi på TV og radio som motivasjon for å anskaffe solenergi i hjemmet.

Base på Mauritius

Tolpinrud har jobbet i og med Afrika i over 20 år. Etter eget utsagn har det gjort ham til et navn innenfor afrikansk telekombransje.

Gründeren jobbet for Telenor fra 1995 til 2000, og han har jobbet fire år for sørafrikanske Econet Wireless International, hvor han started Econet Satellite Service, i dag kjent som Liquid Telecom. 

MUSIKK OG NYHETER TIL AFRIKA: Nettet skal være gjerrig på både energiforbruk og kostnader. Foto: Apalia 24

Tolpinrud er også gründer og daglig leder i VoIPSolutions, som i 2015 varslet at de ville ta opp kampen med Skype. VoIPSolutions hevdet å ha 180.000 nedlastinger av appen Callfrodo, men har de senest fire årene hatt under 120.000 kroner i driftsinntekter.

Apalia24 eies i dag av Tolpinrud og fire afrikanske privatpersoner som han er blitt kjent med fra tidligere arbeid i Afrika.

Stort sett jobber Tolpinrud fra villaen på Nordstrand i Oslo. Han regner med å ha Afrika-turer jevnlig i årene fremover.

Av praktiske årsaker har Apalia24 juridisk adresse på Mauritius, som ifølge Tolpinrud ikke er noe skatteparadis.

SATSER PÅ NY: Det nye selskapet, Apalia24, betegner seg som et innovativt, off-grid energi- og medieselskap. Foto: Apalia24

– I Afrika har de aller fleste større selskaper hovedkontor på Mauritius. Kort fortalt er årsaken at det er lettere for andre afrikanske land å sende penger til og fra Mauritius enn hva som er tilfellet i mange andre land, sier han.

Selskapet IPX Extenso ligger nå i dvale.

– Hvem tapte penger på IPX Extenso?

– Foreløpig ingen, men vi har et lån på 3 millioner dollar som vi forlenger. Det meste av dette er varer som kan hentes ut når det er behov for det. Ellers er det stort sett gründerne som har brukt av sparepengene sine i prosjektet, sier Tolpinrud.

Han vil ikke ut med noen tall for sin egen del.

I Brønnøysund står han og kona registrert som eier av et holdingselskap, Telecom Data. Selskapet har liten aktivitet og minus 0,7 millioner kroner i egenkapital.

Nyheter
Utenriks
Telekom