Kina refser USA og EU før klimamøte

USAs nei til Parisavtalen undergraver den internasjonale viljen til å takle klimaendringene, advarer Kina i forkant av klimaforhandlinger i Spania.

KLIMAUTFORDRINGER: Det rettes skarp kritikk mot president Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen. Foto: AP

Den kinesiske visemiljøministeren Zhao Yingmin sa på en pressekonferanse onsdag at manglende vilje i rike land er det største problemet for den internasjonale klimainnsatsen.

I en rapport offentliggjort under pressekonferansen rettes skarp kritikk mot president Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen.

– Disse ensidige handlingene gjør alvorlig skade på verdenssamfunnets tillit og vilje til å takle klimaendringene i fellesskap, heter det i rapporten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kritisk til klimatoll

Advarselen kommer i forkant av FNs store klimaforhandlingsmøte i Spania, som begynner neste uke.

I den kinesiske rapporten rettes også en advarende pekefinger mot EU, hvor påtroppende EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen har planer om en ny type klimatoll.

Tanken er å legge en ekstra tollsats på varer importert fra land som ikke har innført avgifter eller kvotehandel, for å «straffe» utslipp av klimagasser.

Men denne typen tollsatser vil i alvorlig grad skade verdenssamfunnets vilje til å håndtere klimaproblemet, heter det i den kinesiske rapporten.

Lover å oppfylle mål

Samtidig understreker visemiljøminister Zhao Yingmin at Kina er fast bestemt på å oppfylle sine egne nasjonale klimamål. Han minner om at et mål om reduserte utslipp per enhet i Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) ble nådd flere år før tiden.

CO2-utslippene per enhet i BNP lå i fjor nesten 46 prosent under nivået i 2005.

Men som følge av Kinas økonomiske vekst fortsetter likevel landets klimautslipp å stige. Kina har de desidert høyeste utslippene av alle land i verden, og kinesiske myndigheter har ikke lovet noen stans i utslippsveksten før i 2030.

– Ingen grunn til hastverk

Kina har satset stort på fornybar energi og løftet klima og miljø på den politiske dagsordenen. Men i Kina planlegges også enorme mengder ny kullkraft, og i fjor fjernet myndighetene subsidier til solenergi.

– Nå som USA har trukket seg fra Parisavtalen, er hele den globale responsen på klimaendringene i endring. Vi må være realistiske. Det er ingen grunn til å forhaste seg, sa energieksperten Li Junfeng nylig til avisa Financial Times.

Han leder Kinas nasjonale senter for forskning på klima-strategier, som er underlagt landets planleggingsdepartement.

Uttalelsen står i skarpt kontrast til advarsler fra FNs miljøprogram denne uken. I en ny rapport anslår UNEP at verdens klimautslipp må kuttes med over 7 prosent hvert år fra og med nå hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader.