Nå er det nye visumregler i Storbritannia

Storbritannias poengbaserte system for arbeidsinnvandring skal åpne døren for «de smarteste og beste», men ikke slippe til dem med lav lønn og utdanning.

NYE TIDER: Det uttalte målet med de nye reglene er å redusere den samlede innvandringen til landet. Foto: AFP
Utenriks

Regjeringen ber arbeidsgivere slutte å basere seg på billig arbeidskraft fra Øst-Europa og heller jobbe for å holde på de ansatte og satse på automatisering, skriver BBC.

Når overgangsperioden etter brexit utløper ved nyttår, blir EU-borgere likestilt med andre utlendinger som ønsker å flytte til Storbritannia. Det betyr også at de ikke nyter godt av britiske velferdsordninger før de har fått permanent opphold, noe som normalt tar minst fem år.

Vil ha de beste

Det uttalte målet med de nye reglene er å redusere den samlede innvandringen til landet. Det som nå blir presentert, er i tråd med valgløftene De konservative kom med i desember.

Systemet skal gi poeng for engelskkunnskaper, bekreftet arbeidsavtale og lønn over et visst nivå. Doktorgrader og kvalifikasjoner det er mangel på, gir også poeng.

– Systemet gjør at de smarteste og beste kan komme til Storbritannia, sier innenriksminister Priti Patel.

Motstand

Labour advarer mot «et fiendtlig miljø» og utfordringer med å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft på alle nivåer.

– Vi kommer til å trenge mange unntak, for helsevesenet, helse- og omsorgssektoren og store deler av privat næringsliv, sier Patels motpart i opposisjonen, Diane Abbott, som mener hele poengsystemet må skrinlegges.

Sykepleierforbundet frykter det ikke vil være mulig å dekke befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester.

Arbeidsgiverorganisasjonen CBI er positiv til deler av forslaget, men sier noen bedrifter kommer til å lure på hvordan de skal rekruttere folkene de trenger for å drive virksomheten.

– Bedriftene vet at rekruttering fra utlandet og investering i ansattes kompetanse ikke er et spørsmål om enten/eller. Begge deler trengs for å drive økonomien fremover, sier CBI-direktør Carolyn Fairbairn.

Øker noen kvoter

Regjeringen på sin side påpeker at de øker kvoten for sesongarbeidere i landbrukssektoren og ordninger som lar 20.000 unge komme til Storbritannia hvert år. I tillegg mener regjeringen at de 3,2 millioner EU-borgerne som har søkt om å bli i landet etter brexit, kan bidra til å dekke behovet for arbeidskraft.

Blant dem som har søkt om fortsatt opphold etter at fri flyt av arbeidskraft opphører ved årsskiftet, er det 12.600 norske borgere.

politikk
visum
storbritannia
Nyheter
Utenriks