EU-kommisjonen advarer Italia og Tyskland om økonomisk ubalanse

Italia må tvinge gjennom økonomiske reformer, mens Tyskland må styrke offentlige investeringer ytterligere, sier EU-kommisjonen onsdag.

ØKONOMISK UBALANSE: EU-kommisjonen har offentliggjort en rapport om den økonomiske helsen til de 27 medlemslandene. Foto: Reuters

EU-kommisjonen offentliggjorde en rapport om de 27 medlemslandenes økonomiske helse onsdag.

Tyskland er flere ganger blitt bedt om å bidra mer til offentlige investeringer og stimulere vekst i EU-sonen. Landet har et enormt budsjettoverskudd som i fjor nådde rekordhøye 13,5 milliarder euro.

Italia er EU-sonens tredje største økonomi, men er sammen med Hellas det eneste landet i EU hvis bruttonasjonalprodukt ikke har returnert til et høyere nivå enn før finanskrisen i 2008.

Italia har enorm gjeld og den fortsetter å stige, men italienske myndigheter kan ikke vise til framskritt i arbeidet med økonomisk reform, mener EU-kommisjonen.

Det var steile fronter mellom EU og den tidligere populistregjeringen i Italia. Etter at sentrum-venstre-regjeringen tok over har forholdet blitt bedre, men har så langt ikke vist en bedret evne til å håndtere gjelden.

Coronautbruddet i landet kan komme til å ramme økonomien enda hardere.