I 2019 søkte 714.000 mennesker asyl i EU

Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med året før, viser nye tall fra EUs asylbyrå EASO.

STOR PÅGANG: Stadig flere mennesker søker asyl i EU. Foto: AP

Det er første gang siden 2015 at det har vært en økning i antall asylsøknader.

Økningen skjer også til tross for at det var færre flyktninger og migranter som tok seg til Europa i fjor sammenlignet med året før, ifølge den nye rapporten som ble lagt fram onsdag.

– Dagens tall viser at selv om vi fortsatt er langt under situasjonen for få år siden, så må vi fortsatt være årvåkne og styrke asylpraksisen vår, sier EASO-sjef Nina Gregori.

Den største gruppen som søkte asyl i EU i fjor, kom fra Syria, om lag 72.000. Deretter fulgte afghanere med 60.000 søknader og venezuelanere med 45.000.