WHO øker risikovurdering av coronaviruset

Verdens helseorganisasjon ser økt trusselbilde og høyner til veldig høyt fra tidligere høyt.

KRISE: WHO øker sin risikovurdering av coronaviruset. Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

Beredskapen strammes ytterligere opp rundt coronaviruset som bare i løpet av noen uker har spredt seg til minimum 49 land.

Høyeste beredskap

-Vi befinner oss i øyeblikket ved høyeste beredskapsnivå med tanke på spredning. Det sa Dr. Mike Ryan, sjef for helsehjelp i WHO, ifølge CNBC. Videre fremhevet Ryan at organisasjonen ikke prøver å skremme folk, men at det er på tide at myndigheter over hele verden våkner opp ettersom viruset sprer seg raskt. Samtidig uttalte Ryan at verden fortsatt kan unngå et «worst case» scenario.

Ber myndigheter stramme opp

Ryan ønsker også at myndighetene strammer opp og fatter nødvendige tiltak for å sikre at viruset ikke sprer seg videre. Utenfor Kina har det blitt rapportert om 4.351 tilfeller spredt over 48 land, av disse har 67 mistet livet.

Torsdag rapporterte Danmark, Estaland, Litauen, Nederland og Nigeria om sine første tilfeller, og alle disse hadde en link til Italia.