25 millioner kan miste jobben i pandemien

Verden vil få betydelig flere arbeidsledige som følge av coronaepidemien, advarer FN. Verdens arbeidere kan miste opptil 3.400 milliarder dollar i inntekter.

STORE UTFORDRINGER: Covid-19-pandemien kan føre til 25 millioner flere arbeidsledige. Foto: AFP

– Fallende sysselsetting betyr store inntektstap for arbeidstakere, skriver FNs arbeidsorganisasjon ILO i en rapport. Inntektstapet anslås til mellom 860 og 3.400 milliarder dollar. Det tilsvarer 8.900 til 35.000 milliarder kroner.

Den økonomiske krisen skapt av covid-19-pandemien kan føre til 25 millioner flere arbeidsledige, men en koordinert internasjonal innsats kan gjøre det tallet betydelige lavere, skriver ILO videre.