California er en av delstatene i USA som er hardest rammet av koronapandemien. De siste månedene har det vært virusutbrudd i en rekke fengsler.

Myndighetene åpner derfor for å løslate opp mot 8.000 fanger før de har fullført soningen sin for å lette på presset i fengslene, ifølge Reuters.

De første løslatelsene ventes å skje i slutten av august.