+ mer
PÅ TIDE Å PRØVE NOE NYTT: Campania Foto: Ian Russel

I skyggen av de store - Campania

Nordmenn elsker Toscana, Piemonte og Veneto. Tradisjoner tar tid å endre, men vi anbefaler å prøve viner fra Campania.

Campania ligger litt sør for Roma. Regionen har alltid kommet i skyggen av andre vinregioner i Italia, som er blitt internasjonalt kjente. Men vinene her er på fremmarsj. Moderne vinifikasjon og nye generasjoner løfter omdømmet.

Mest kjent er nok hovedstaden Napoli og ruinene av de romerske byene Pompeii og Herculaneum som ble begravet i Vesuvs utbrudd i år 79. Campania er omkranset av vinområdene Lazio i nordvest, Puglia i nordøst, Molise i nord, og Basilicata i øst.

Vann i munnen av mindre

Historisk har høye krav til volum, lave druepriser og dertil vinkvalitet bidratt til å ikke løfte frem potensialet som lå i Campania. Et jordbruk preget av vekselbruk har skapt et omdømme som først og fremst er kjent som et matkammer for de store byene i Italia. Hvem har ikke hørt om mozzarellapizza fra Napoli, de syrlige Amalfi-sitronene og nette små, søte bakverk som sfogliatelle som man får vann i munnen av bare ved tanken.

Campania Foto: Ian Russel

Den viktige syrligheten

Nærheten til Det tyrrenske hav og fjellkjeden Appenninene skaper mange små mikroklima i Campania hvor temperaturen ikke blir så høy som lengre sør i Italia, men heller ikke så kaldt som lengre nord. Enkelt fortalt byr Campania på noe midt mellom, klimamessig. Resultatet er at vinene, både hvite og røde herfra stort sett har en veldig god syrlighet, en egenskap kvalitetsviner alltid har.

Gamle druesorter

En av de store fordelene Campania har i dag er at tradisjonelle druetyper fortsatt brukes side om side med moderne vinifikasjon med temperaturkontroll, ståltanker og stedegen gjær. Kunnskap som er opparbeidet i nordlige vinområder taes i bruk og gir grunnlag for å vise potensiale i druesorter som har vært her siden Romerriket regjerte. De tre mest interessante druetypene i dag, er hvitvinsdruene Greco og Fiano og rødvinsdruen Aglianico. Andre interessante druetyper i Campania er Biancolella, Coda di Volpe Piedirosso og Falanghina.

Familien Mastroberardino har vært avgjørende for Campanias utvikling. Helt siden starten i 1878 har Mastroberardino vært en ledestjerne i området. Med de forutsetninger som lå til grunn for å lage kvalitetsviner i området hadde utviklingen knapt vært mulig uten familien Mastroberardinos målbevisste satsing.  I dag fronter de Campania sammen med toneangivende produsenter som Terredora di Paolo, Antonio Caggiano, Molettieri og stjerneprodusenten Feudi di San Gregorio

Smakerommet:


Varenr: 8073701
Feudi di San Gregorio Taurasi Riserva Montevergine 
Middels rød farge. Moden plomme, kirsebær og urter på duft og smak. Rik fyldig vin med flott konsentrasjon og markert syrlighet. Passer til: Storfe, lam.
Pris: 400 kr (bestilling)
Poeng: 89 

Importør: Fondberg

Varenr: 1053001
Radici Taurasi Riserva 2014
Dyp rød farge. Konsentrert. Mørke bær, tørket frukt og kryddertoner på smak og duft. Fyldig balansert syrlighet og lang tørr ettersmak. 

Passer til: Storfe, lam.
Pris: 470 kr (bestilling)
 Poeng: 90 Importør: Palmer Group

Varenr: 11972601
Villa Raiano Taurasi 2014
Middels rød farge. Konsentrert. Moden plomme, urter og fat på duft og smak. Rik, fyldig ettersmak med balansert syrlighet og tanniner. Passer til: Storfe, lam.
Pris: 298 kr (basis)
Poeng: 89 Importør: Gaia Wine & Spirits

Varenr: 4344401
Di Meo Greco di Tufo 2018
Lys gulgrønn farge. Urter, tomat, fersken og sitrus på duft og smak. Frukt i ettersmak med flott syrlig karakter. Passer til: Fisk, skalldyr.
Pris: 225 kr (basis)
Poeng: 87 

Importør: Holst Wines

Varenr: 11958401
Delisio Taurasi 2015
Middels rød farge. Tørket frukt, plomme og fattoner på duft og smak. Fyldig og rik smak med flott syrlighet og lang fast ettersmak. Passer til: Storfe, lam.
Pris: 295 kr (basis)
Poeng: 88 

Importør: Winepartners Nordic

Varenr: 4247001
Mastroberardino Greco di Tufo 2018
Lys grønngul farge. Sitrus, melon og gul frukt på duft og smak. Ren fruktdrevet vin med grapefruktoner og flott lang syrlighet.

Passer til: Fisk, skalldyr.
Pris: 220 kr (bestilling)
Poeng: 88 

Importør: Palmer Fine Wine

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Premium
Vin