+ mer
Gamle vinstokker: Vinmarkene i Sør-Afrika er ofte gamle, opp mot 60 -70 år Foto: Wosa

Dramatiske tider. Men vinen fra Sør-Afrika er like god

Sør-Afrika er et av verdens mest lovende vinland. Nå trues eksistensgrunnlaget.

Sør-Afrika er et av de vinlandene i verden med størst potensiale. Gamle vinstokker, enormt med pågangsmot og en ung generasjon med produsenter preger landet. Disse leverer fruktdrevne viner med stedegen smak som reflekterer voksestedet eller druene som er brukt.

Nå truer mørke skyer i horisonten

Sør-Afrika innførte 27.mars nasjonal unntakstilstand i forbindelse med utbruddet av covid-19 pandemien. Et av tiltakene som ble iverksatt var forbud mot salg og bruk av alkohol. Sør-Afrika er en av få land i verden som har innført et slikt forbud. Begrunnelsen var å øke kapasiteten i helsevesenet, da 80 prosent av alle akuttinnleggelser i landet er alkoholrelaterte. I månedene som har gått siden har konsekvensene blitt svært dramatisk for vinprodusentene. I utgangspunktet gjaldt forbudet for alt salg, men i mai lettet regjeringen på restriksjonene og tillot eksport.

Vakkert landskap: Sør Afrika har en av de rikeste flora i hele verden. 9000 ulike planter og trær finnes Foto: Wosa

Skaden er skjedd

Aldri før har vinindustrien hatt større problemer enn nå. De mest dramatiske spådommene fra går mot at over 90 prosent av de små vinprodusentene ikke vil tåle å ha et salgsforbud nasjonalt utover 9 måneder. Da er det kroken på døren. Enkelte vinprodusenter er redd de må rive opp vinrankene med roten.

Må helle ut millioner liter av vin

Ifølge markedssjef Maryna Calow hos bransjeorganisasjonen Wines of South Africa vil krisen vare til neste år eller lengre. Usikkerheten om lengden på forbudet er hva som skaper mest bekymring for øyeblikket for vinprodusentene. Hvis forbudet blir opphevet i løpet av de neste ukene, kan de fleste produsentene overleve. Men fortsetter forbudet er fremtiden uviss. Vinindustrien taper nærmere 140 millioner kroner hver uke på grunn av det nasjonale forbudet mot alkoholsalg. Vinbransjen står i fare for å helle ut, eller finne alternative måter for å avhende vinen på.

Vært ute i hardt vær før

Sør-Afrika omtales gjerne som en del av «den nye verden» i vinverden. Det er litt misvisende da vindyrkingen har røtter tilbake til 1600-tallet da Cape Town var en proviantstasjon for Det nederlandske ostindiske kompani, som hadde en handelsrute mellom Nederland og dagens Indonesia.

Håndarbeid: De beste vinmarkene/druene plukkes for hånd i  Sør Afrika: Foto: Wosa

I moderne tider har det vært noen store tilbakeslag for Sør-Afrika. Først og fremst handler det om at vinindustrien i tiår ikke kunne eksportere under apartheidregimet, mens andre land som for eksempel Chile, Argentina og Australia fosset frem i popularitet og utvikling. Sør-Afrika havnet utenfor det internasjonale markedet. I ettertid er det neste store tilbakeslaget hvordan store markeder som England, Sverige og Tyskland ble oversvømt av bulkvin fra Sør -Afrika i etterkant av apartheid. Eksporten resulterte i stort salg, men ingen anså Sør-Afrika som et sted hvor kvalitetsvin kunne lages. I løpet av 2000-tallet har det kommet mange produsenter som motbeviser dette. 

Vi anbefaler seks flotte viner

Fellesnevneren for disse produsentene er til tross for ulik stil og vinifikasjonsteknikker en fellesnevner med fruktdrevne viner med stedegen smak som reflekterer voksestedet eller druene som er brukt. De har alle en iboende delikat syrlighet og konsentrasjon som forteller deg at Sør-Afrika, på dette kvalitetsnivået, har en strålende fremtid foran seg. Ikke ulikt velkjente steder i Europa som Chablis, Burgund, Rheingau og Rhonedalen for å nevne noen.

Smakerommet:


Varenr: 342101
Mullineux Syrah 2016
Middels rød farge. Mørke bær, kryddertoner, plomme på duft og smak. Markant syrlig og god lengde lengde, ufiltrert vin. Saftig og flott matvin. Passer til: Småvilt og fugl, storvilt, storfe.
Pris: 324,– kr (bestilling)  Poeng: 87
Importør: Winning Brands

Varenr: 10552501
A.A. Badenhorst Sk'windjiesvlei Tinta Barocca 2018
Dyp rød farge. Mørke bær, krydder og vegtale toner på duft og smak. Fyldig konsentrert rik smak med fruktdrevet ettersmak. God grillvin i ypperste klasse. Passer til: Storfe, lam.
Pris: 429,90 kr (bestilling)  Poeng: 88
Importør: Autentico

Varenr: 11079401
Momento Grenache 2018
Middels rød farge. Røde bær, vegetaler toner og urter på smak og duft. Leskende elegant med rød frukt, bær og krydder i ettersmaken. Passer til: Storfe, lam.
Pris: 329,90 kr (basis)  Poeng: 89 Importør: Unico Real Wines

Varenr: 3915801
Rall Cinsault 2018
Lys blålilla farge. Krydder, rød frukt og anis på duft og smak. Fyldig, rik, men fruktdrevet stil. Server gjerne i store glass.  Passer til: Storfe, lam.
Pris: 299,90 kr (bestilling)  Poeng: 88
Importør: Unico Real Wines

Varenr: 3293901
Hamilton Russel Pinot Noir 2018
Middels blålilla farge. Røde bær, rips og bringebær toner på duft. Delikat sval fruktighet og syrlighet. Flott konsentrasjon og lang ettersmak.
Passer til: Småvilt og fugl, storfe, lam.
Pris: 499,90 kr (bestilling)   Poeng: 89
Importør: Excellars

Varenr: 3595401
Reyneke Reserve red 2014
Middels rød farge. Mørke bær, bjørnebær og krydder på duft og smak. Konsentrert, ren og fyldig vin med lang fruktdrevet ettersmak. Dekanter gjerne vinen.
Pris: 599,90 kr (bestilling)   Poeng: 90
Importør: Einar A. Engelstad

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Premium
Vin