+ mer
MYE HISTORIE: De første vinmarkene i New Zealand ble plantet for 200 år siden.  Foto: Kim Crawford

Nye toner fra New Zealand

New Zealand sliter med dårlig omdømme, men noen produsenter har vist at det også kan lages kvalitetsvin i verdens sørligste vinproduserende land. 

Alle som drikker vin har sine assosiasjoner, og noen ganger fordommer, til de ulike vinproduserende landene. Noen land dyrker disse assosiasjonene for det de er verdt, mens andre prøver det de kan for å bli kvitt dem. Østerrikes vinbransje blir for eksempel, helt uten grunn, omtalt negativt på grunn av vinskandalen med dietylenglykol i 1986. Chablis forbindes med østers og sjømat, Champagne med fest og feiring, Tyskland med riesling og Portugal med portvin.

En drue dominerer

New Zealand assosieres sterkt med druen sauvignon blanc. Ikke uten grunn. 75,8 prosent av all vin fra New Zealand er laget på denne druen. Sammen med druene pinot noir, chardonnay og pinot gris økes andelen til over 95 prosent av produksjonen på totalt 413.000 tonn. New Zealand er det sørligste vinproduserende land i verden, og de tre mest kjente distriktene er Marlborough, Gisborne og Hawke’s Bay. De klimatiske forholdene gir viner som minner mer om europeiske enn australske. Klimaet regnes som forholdsvis kjølig i vinsammenheng, men er varmest og fuktigst i nord og kjøligst og tørrest i sør.

I september 2019 feiret New Zealand sitt 200-års jubileum for plantingen av de første vinstokkene i landet. Samuel Marsden skrev disse legendariske ordene i sin dagbok: «Om mine første 100 vinstokker overlever og prosjektet skulle lykkes måtte det være på grunn av jordsmonnet og det fantastiske klimaet på denne siden av jordkloden».

IDYLLISK LANDSKAP Over 90 prosent av vinmarkene maskinhøstes og dermed ser de velpleid ut til enhver tid Foto: Kim Crawford

Domineres av en drue

Tilknytningen til druen sauvignon blanc er så tett at det vil være vanskelig å innføre eller endre folks oppfatning av vin fra New Zealand. En nylig gjennomført test av 2019-årgangen laget av sauvignon blanc fra ulike vinmarker viste oss at New Zealand burde ha innført et regelverk slik som i Chablis i Frankrike, med en offentlig inndeling av de forskjellige kvalitetene basert på jordsmonnet, avkastningen og kvaliteten på vinene. Potensialet for å løfte omdømmet er enormt, men i likhet med mange andre vinområder i verden har New Zealand siden 80-tallet vært preget av kvantitet foran kvalitet i en altfor dominerende grad.

IKKE BARE HVITVIN: New Zealand produserer svært gode rødviner av pinot noir. Foto: Kim Crawford

De beste

Slik vi kjenner New Zealand i dag er tankesettet hos produsentene annerledes enn hos kvalitetsprodusentene i Europa. Med et større spenn av druesorter og prissegmenter å boltre seg i, får man i Europa frem nyanser og kvaliteter som veldig få på New Zealand kan måle seg med. I New Zealand styres mye av merkevarer, volum og markedesandeler, men produsenter som Dog Point, Felton Road, Cloudy Bay og Greywache setter standarden på hva som er mulig å få til når kvalitet kommer foran kvantitet. 

Ny aktør på markedet 

Varemerker fra New Zealand som Matua, The Crossings, Te Hua og Villa Maria får dominere i de billigste segmentene, men nå er det kommet en «ny» aktør på markedet i Norge som ligger mellom de beste og de billigste vinene. Solskinnshistorien Kim Crawford begynte i 1996 med ekteparet Kim og Erica Crawford som betalte mer for druene fra de beste druedyrkere i Marlborough-distriktet. Dermed laget de også bedre viner til høyere priser. På kort tid skapte de et nytt segment som bidro til å løfte renommeet til vinene fra New Zealand. Pilene har pekt i én retning for ekteparet, og allerede i 2003 begynte de å selge seg gradvis ut da kapitalbehovet vokste dem over hodet. I dag, noen oppkjøp senere, eies Kim Crawford-merkevaren av Constellation Brands, og er en de største eksportsuksesser New Zealand har hatt. Etter vår mening tilfører Kim Crawford noen gode viner til det norske markedet, noen hakk opp fra de kommersielle aktørene, men ennå et stykke unna toppprodusentene. For øyeblikket har vinene en gunstig pris med tanke på kvaliteten du får.

Smakerommet

Varenr: 3996501
Dog Point Pinot Noir 2017
Middels rød farge. Konsentrert. Røde bær, plomme og urter på duft og smak. Balansert syrlighet. Kjølig fruktighet og moderat fatpreg preger ettersmaken.
Passer til: Lyst kjøtt, småvilt og fugl. 
Pris: 354,50 kr (bestilling)
Poeng: 88
Importør: Structure Wines

Varenr: 3996701
Dog Point Sauvignon Blanc 2018
Middels gulgrønn farge. Aromatisk. Stikkelsbær, vegetale toner og sitrus på duft og smak. Flott syrlighet og lang ettersmak
Passer til: Fisk, skalldyr.
Pris: 244,70 kr (bestilling)
Poeng: 87
Importør: Structure Wines

Varenr: 5588601
Clos Henri Sauvignon Blanc 2018 
Lys gulgrønn farge. Nesle, urter og sitrus på duft og smak. Utviklet aromabilde med balansert fruktighet og syrlighet. Ren og aromatisk vin
Passer til: Fisk, skalldyr.
Pris: 259,90 kr (bestilling)
Poeng: 88
Importør: Just Brands

Varenr: 3089001
Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2019
 Lys gulgrønn farge. Aromatisk. Asparges, vegetale toner og stikkelsbær på duft. Klassisk syrlighet, men ingen egenart som i tidligere utgaver.
Passer til: Fisk, skalldyr.
Pris: 279,90 kr (basis)
Poeng: 87
Importør: Moët Hennessy Norge

Varenr: 4253101
Crawford Pinot Noir 2018
Lys blålilla farge. Røde bær, urter og fat på duft og smak. Balansert syrlighet og fruktdrevet avslutning.
Passer til: Lyst kjøtt, småvilt og fugl.
Pris: 299,90 kr (bestilling)
Poeng: 88
Importør: Strøm

Varenr: 4253201
Crawford Sauvignon Blanc 2019
Lys gulgrønn farge. Aromatisk. Stikkelbær, urter og sitrus på duft og smal. Moden fruktighet og flott syrlighet løfter vinen frem
Passer til: Fisk, skalldyr.
Pris: 199,90 kr (bestilling)
Poeng: 87
Importør: Strøm

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Premium
Vin