+ mer
Byggelyst:  Torres lagde terrasser av en hel dal i Priorat Foto: Svein Lindin

Spanske fristelser med rødvin og hvitvin

Kvantespranget Spania har gjort innen vin former en ny generasjon.

Spania på vinsiden har siden finanskrisen i 2008 tatt kvantesprang i utvikling. Nye områder trer frem fra glemselen, uredde unge produsenter endrer eller skaper nye tradisjoner og tradisjonelle produsenter blir nødt til å tenke nytt. Spania er i endring, selv om ikke ting skjer over natten.

Spania,Italia og Frankrike troner på listen over verdens største produsenter av vin og lenge har trenden vært at at landene produserer mindre kommersiell vin og reduserer antall hektar vinmarker, Med støtte fra EU har antall hektar vinmarker i perioden 2000 til 2016 blitt redusert viser tall fra OIV (International Organisation of Vine and Wine. Formålet for programmet var todelt da EU ønsket å redusere ” innsjøen” med vin som ikke blir solgt og samtidig premiere produsenter som vil produsere mindre, men bedre vin.

Morrgentåke:  En stille morgenstund i Priorat Foto: Svein Lindin

Bedre vinmarker og vin

Tallene fra OIV (International Organisation of Vine and Wine) viser en mindre oppgang i nye vinmarker fra 2019 både i Frankrike, Italia, Portugal, Tyskland og Spania. Den oppadgående trenden viser at EU program har hatt sin virkning selv om produsenter Finansavisen har snakket med i Spania ikke vil innrømme at det er grunnen alene. Faktorer som høyere kjøpekraft, tilgang på sosiale medier, og deling av kunnskap om vinifikasjon utgjør en stor del av bakgrunnen for kvalitetsendringer mener de. Samtidig peker de mot finanskrisen som ga ny giv for mange. Etterspørselen og priser etter druer og most falt dramatisk, men det skapte muligheter for unge uredde vinmakere som fikk tilgang til gamle vinstokker i vinmarker som tidligere var reservert til de beste reserva eller gran reserva vinene i Spania.

Fremdeles lave priser

Finanskrisen i 2008 satte store spor i spansk vinindustri, vinprodusenter måtte tenke nytt og selge ut vin fortere i markedet enn å sitte på store og dyre lagre med eikefat fylt av vin. Det førte til en viss form for priskrig og resultatet 12 år senere er at spanske vinpriser ikke har tatt seg opp slik man ser i andre kjente vinland.

Rioja leder an

Tall fra Vinmonopolet viser at oss nordmenn velger tradisjonelt når det gjelder spansk vin. Til glede for tradisjonelle produsenter av merkevarer som kjøpes år inn og år ut.

Av totalt 5,7 millioner liter spansk rødvin solgt i 2019 var 1,2 millioner liter fra Rioja. Ingen andre vinområder kan vise en slik trend. Høysesongen for Rioja er opp mot påskelammet og når bedrifter kjøper inn firmagaver i desember. Salget faktisk tredobles i disse månedene mot nærmere 220.000 liter, mens den resterende omsetningen av spansk rødvin domineres av kommersielle og pregløse bag-in-boxene fra Marques de Nombrevilla fra Aragon og El Copero og Radio Boka fra Valencia med sine nærmere 3 millioner liter til sammen.

Ganle vinstokker: En stor del av gode spanske viner lages av vinstokker med en snittalder på over 50 år Foto: Svein Lindin

Mindre fat

Tradisjonelle produsenter i Spania forbindes ofte med markant fatlagring og viner med duft og smak av krydder, vanilje og tørket frukt. Rene fatbomber har dominert markedet i mange år, men nå er godt vinmarksarbeid og fokuset på god drueseleksjon blitt vel så viktig. Spania har de senere årene fått en større stilvariasjon - unge, fruktdrevne viner uten fatpreg eller aldersbetegnelse vinner stadig større terreng.

Smakerommet:

Varenr: 11071801
Nanclares Soverribas 2017
Lys gulgrønn farge. Eple, blomster og sitrus på duft og smak. Balansert syrlighet og fruktdrevet konsentrert avslutning. Saltaktig lett finish
Passer til: Fisk, skalldyr. Pris:
320 kr (bestilling)
Poeng: 89
Importør: Unico Real Wines

Varenr: 9140601
Ossian 2017
Lys gulgrønn farge. Gult eple, sitrus og mineraler på duft. Konsentrert og rik fruktighet med markert syrlighet. Saltaktig finish.
Passer til: Fisk, skalldyr. Pris:
329,90 kr (bestilling)
Poeng: 89
Importør: Salud

Varenr: 10600501
Torres Sons de Prades 2016
Middels gulgrønn farge. Moden grønt eple, gul frukt og limetone rpå duft og smak. Fyldig, fruktdrevet med lang ettersmak av gult eple og sitrus. God konsentrasjon
Passer til: Fisk, skalldyr. Pris:
400 kr (bestilling)
Poeng: 87
Importør: Beverage Partners Norway

Varenr: 3506701
Terroir Al Límit Torroja 2016
Lys blålilla farge. Røde bær, kirsebær og urter på duft og smak. Saftig elegant stil. Markant syrlighet og fruktdrevet
Passer til: Svinekjøtt, lyst kjøtt. Pris:
390 kr (bestilling)
Poeng: 89
Importør: Autentico

Varenr: 1110001
Dominio do Bibei Lacima 2014
Lys blålilla farge. Saftig og flott fruktighet. Sorte bær, anis og krydder på duft. Konsentrert elegant vin med lang ettersmak av bærtoner
Passer til: Storvilt, lam. Pris:
430 kr (bestilling)
Poeng: 88
Importør: Vinarius

Varenr: 7860601
Bernabeleva Arroyo del Tórtolas 2016
Lys blålilla farge. Røde bær, urter og floral på duft og smak. Lett elegant og fruktdrevet ettersmak av urter, bær og blåbærtoner.
Passer til: Svinekjøtt, småvilt og fugl. Pris:
430 kr (bestilling)
Poeng: 89
Importør: Heyday Wines

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Premium
Vin