+ mer
God syrlighet: Et kjennetegn på vinene fra Marimar er den iboende matvennlige syrligheten Foto: Svein Lindin

To kvinner og seks favorittviner fra California

Marimar Torres gikk sin egen vei. Nå skal datteren overta tradisjonen med å lage europeiske viner under amerikansk solskinn. 

Om det fantes en vinadel i verden ville Torres-familien hatt en naturlig plass. For oss nordmenn har Torres vært aktuell siden hengende plast-okser rundt flaskehalsen gjorde suksess på begynnelsen av 80-tallet. I dag er familiefirmaet toneangivende innen bærekraft i vinindustrien, og disponerer i dag tusenvis av hektar med vinmarker i Spania, Chile og den amerikanske solskinnsstaten California.

Standhaftig feminist

I California er det Marimar Torres (76) som har styrt standhaftig siden midten av 80-tallet. Nå gjøres alle forberedelser til neste generasjon. På grunn av gunstige skatteregler under Trump har Marimar Torres overlatt halvparten av eiendommen til sin eneste datter, Cristina Torres (32). Hun er den første kvinnen siden 1870 som arver direkte i Torres lange vinhistorie. 

– Å overta midt under pandemien vil prege meg resten av livet, forteller Cristina Torres til Finansavisen. Heldigvis snudde vi salget fra restauranter og vinklubber kjapt over til nettsalg, og rent økonomisk vil 2020 fremstå som ett av våre beste år, til tross for at vi ikke har sett en gjest på vingården på lang tid.

« I USA fikk jeg respekt som kvinne, jeg var Marimar. Hjemme i Spania var jeg «bare» en Torres. »
Marimar Torres
To standhaftige feminister: Marimar og Cristina Torres i vinmarkene. Foto: Torres

Det fantes ikke likestilling da Marimar Torres vokste opp i Spania på 50-tallet. Hun kunne ikke bli den som overtok etter sin far Don Miguel Torres. Arverekkefølgen hjemme i Spania dikterte at eldste sønn skulle overta familiebedriften. Marimar som kvinne kunne ikke arve, til tross for at hun var eldst.

Kjøpte egen vingård

Løsningen for Torres var å ta del i oppbyggingen av eksportmarkedet i USA. På midten av 70-tallet reiste Marimar og hennes far på kryss og tvers i landet for å fortelle om sine viner og lidenskapen til spansk matkultur. Hennes utfordring ble etter hvert at hun følte seg mer hjemme i Usa enn i Spania. Ønsket om å ha sin egen vineiendom modnet, og på midten av 80-tallet ble hun eier av sin egen sin eiendom i Russian River, i vestre Sonoma County.

Spanske røtter: Marimar Torres' vingård i California. Foto: Horiz

Gamle vinstokker gir bedre viner

Marimar Torres begynte å plante de første vinstokkene på eiendommen med chardonnay i 1986, og senere pinot noir i 1988. Med et perfekt mikroklima for å dyrke nettopp disse druetypene har Marimar Torres blitt en toneangivende produsent i California, men er etter vår mening en «ukjent perle» på pris kontra kvalitet. Årsaken ligger i de etter hvert 30 år gamle vinstokkene som produserer mindre, men mer konsentrerte druer. Den andre faktoren kalles Karl The Fog, morgentåken som siver inn over San Francisco Bay. Tåken sprer seg som et teppe med kjølig dis og regnskyll. Uten tåken ville det ikke vært mulig å dyrke druer til kvalitetsvin her i det varme klimaet. I California regner det stort sett ikke mellom april og oktober, og etter at tåken letter rundt klokken 10:00 sier statistikken for fjoråret 260 dager med klar, blå himmel.

Ingen revolusjon

Arvtageren Cristina Torres vil nok ikke umiddelbart revolusjonere måten man lager vin på på vingården, men det er klart at den bærekraftige utviklingen med økologiske vinmarker vil fortsette og sannsynligvis forsterkes. Ofte er amerikanske viner overekstraherte, alkoholrike og preget av stor fatbruk, men et kjennetegn som lett gjenkjennes med Marimar-vinene er at de er mer europeiske i stilen. De er mindre alkohol- og fruktdrevne, og oppleves mer balanserte på fatbruk. 

Snart bobler til Norge

Vi ser også med glede frem til den første boblevinen kommer for salg i Norge. I 2018 kom den første vinen basert på champagnemetoden, laget utelukkende av pinot noir fra Christina og Marimar Torres. Foreløpig laget i et begrenset volum på vingården, men med 90 poeng fra det anerkjente bladet Wine Enthusiast tyder det på at utviklingen overhodet ikke har stoppet opp i California.

Smakerommet: 


Marimar Estate Cristina Pinot Noir 2016
Middels rød farge. Konsentrert, fruktdrevet med markjordbær, florale toner og fat på duft og smak. Karakterfylt Pinot Noir med lang konsentrert ettersmak. Passer til småvilt og fugl.
Pris: 549,90 kr (bestilling).
Poeng: 91.
Importør: Beverage Partners Norway.
Varenr: 5737801.

Marimar Torres Pinot Noir 2017
Middels rød farge. Røde bær, urter og svale krydder på duft og smak. Fruktdrevet med moderate tanniner og markant syrlighet. Dekanter gjerne vinen.
Pris: 459,90 kr (bestilling).
Poeng: 89.
Importør: Beverage Partners Norway.
Varenr: 787101.

Marimar Estate Rosaleda 2017
Lys lakserosa farge. Markjordbær, røde bær og urter på duft og smak. Delikat fruktighet med svale, røde bær, jordbær og florale toner. Iboende syrlighet og lang ettersmak. Passer til lyst kjøtt, fisk og aperitiff.
Pris: 359,90 kr (bestilling).
Poeng: 88.
Importør: Beverage Partners Norway.
Varenr: 11708801.

Marimar Estate Don Miguel Vineyard Chardonnay 2017
Lys gulgrønn farge. Modent eple, gul frukt og mineraler på duft. Fruktdrevet stil med balansert syrlighet og lengde. Flott matvin. Passer til fisk og skalldyr.
Pris: 389,90 kr (bestilling).
Poeng: 89.
Importør: Beverage Partners Norway.
Varenr: 5589401.

Marimar Estate Albariño 2018
Lys gulgrønn farge. Urter, sitrus og floral tone på duft og smak. Fruktdrevet syrlighet og floral ettersmak. Et spennende bekjentskap. Passer til fisk og aperitiff.
Pris: 309,90 kr (bestilling).
Poeng: 88.
Importør: Beverage Partners Norway.
Varenr: 7162501.

Marimar Estate Acero Chardonnay 2018
Lys gulgrønn farge. Gul frukt, eple og urter på duft og smak. Flott syrlighet med moden fruktighet og lang frisk ettersmak. Passer til lyst kjøtt og fisk.
Pris: 369,90 kr (bestilling).
Poeng: 89.
Importør: Beverage Partners Norway.
Varenr: 5692101.

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Premium
Vin